Lang vei til intelligent trafikkstyring

FØRERLØST I TYSKLAND: Andreas Reich fra Audi skisserer utviklingsfasene mot førerløse biler. (Foto: Arne Joramo)

Lang vei til intelligent trafikkstyring

Du kan kalle morgensdagens biler for mobilterminaler på hjul. Likevel vil det ta 10-15 år før bilene kan greie seg uten sjåfør i bysentrum. Audi kaller det " Svarm Intelligence".

Den som trodde at "førerløse biler" er en hype kan ikke ha tilbragt et par dager i Europas bilsentrum i Bayerns hovedstad München - hjemtraktene til BMW og Audi med andre storheter som VW og Mercedes like i nærheten.

Alle bilfabrikanter med respekt for morgendagens utfordringer og konkurrentene har ett eller flere prosjekter for mobil bilintelligens på tapetet – ofte i samarbeid med softwarehus og mobil-leverandører. Audi har alliert seg med Europas største programvarehus Sap og kinesiske Huawei som slapp Andreas Reich fra Audi til på sin Innovation Day denne uka.

Evolusjon og revolusjon

Skulle vi oppsummere Audis visjoner er det vi ser begynnelsen av en rask evolusjon ikledd en aldri så liten revolusjon og den heter 5G og sanntidsbehandling av enorme datamengder (Big Data). Audi har kjørt nærmest sin prektige A7 pilotbil nærmest førerløst fra Palo Alto til Los Angeles. Og den første veistrekningen klargjort for førerløse prosjekter er under konstruksjon i Bayeren.  

I dag eller i nær framtid får vi biler med flere aktive sensorer, online underholdning som strømmet musikk og video, mobiloverført diagnostikk ved feil og flere andre forbedringer.

Samtidig får vi hele tiden høre om visjonen om førerløse biler.  Alt i dag kan bilprodusentene demonstrere biler som tilpasser hastigheten avhengig av trafikklysene. Neste steg er det man gjerne kaller Traffic Management som gjerne betinger et helt nettverk av kommunikasjon med omgivelser utstyrt med intelligente noder.  Her er M2M-kommunikasjon og LTE-M-standarden i mobilverden  et viktig enkeltelement. Huawei har gått i spissen for nettopp neste generasjons M2M-standard.

5G viktigste byggestein

Andreas Reich beskrev siste fase i denne utviklingen som intelligens i en sverm av trafikkelementer - Swarm Intelligence. Og her er det de største utfordringene ligger. Her er åpenbart  5G en særdeles viktig element. Som kjent blir oppkoblingstiden med 5G redusert til ett millisekund, batteriforbruket med mange hundre samtidig oppkoplete enheter sterkt redusert og kapasiteten i nettene store nok til å håndtere de enorme datamengdene i omløp.

På direkte spørsmål måtte Reich innrømme at det vil to noen år før vi ser nær førerløse biler i almen drift – sannsynligvis på tilrettelagte veier. Han anslo også Swarm Intelligence først modent om ti-15 år. Hva det her kan dreie seg illustrerte han med følgende. Det oppstår en situasjon i bytrafikken der et barn løper ut i trafikken og mest logiske unnamanøver er hindret av en møtende bil. Hva gjør bilen - eller du da? I dag er førerløse biler avhengig av fungerende veimerking - blant annet gulkstripe midt på veien. Slikt har ikke norske bygdeveier. Og snø på veien er foreløpig et uløst problem.

Han påpekte også de mange kompliserte juridiske og økonomiske utfordringer som oppstår når bilens intelligens overtar stadig flere av sjåførenes ansvarsområder.  

Når det er beskrevet - verdens mektigste i bil og mobilbransjen forener nå sine utviklingsressurser i noe som vil revolusjonere morgendagens trafikksystemer. Og at autopiloten kommer til bilene er utvilsomt selv om vi nok må vente lenge før det er virkelighet på snødekte norske bygdeveier. Der kan det knapt tenkes sensorer nok.

Desto større blir avhengigheten av mye sterkere og mer robust mobilkommunikasjon ispedd pinlig nøyaktig navigasjon og sanntidsbehandling av enorme datamengder. Men at transportsektoren er en av de første som realiserer visjonen om Industry 4.0 synes temmelig sikkert.

Telekom