Langt igjen til alle får 4G

Langt igjen til alle får 4G

Telenor har bygget 1200 4G-stasjoner på to måneder. Likevel tar det ti år før 4G er overalt.

1200 nye 4G-stasjoner er på plass siden mars. 6 av 10 nordmenn kan nå få 4G fra Telenor innendørs der de bor.

- Da vi begynte utrullingen med også 800 MHz-båndet i mars dekket vi bare 52 prosent av befolkningen. Innen utgangen av mai er vi oppe i 70 prosent utendørsdekning og 60 prosent innendørsdekning, forklarer dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Skal være best

- Vi skal ha den beste mobildekningen i Norge. Det står fast. Innen utgangen av 2015 skal ni av ti nordmenn ha 4G-dekning fra Telenor der de bor, sier Amundsen. Som eneste operatør bygger Telenor nå på tre frekvenser i byene – 2600, 1800 og 800 MHz-båndet.

Med slike dekningstall og ambisjoner kan det tilsynelatende se ut som det meste er gjort innen utgangen av neste år hva mobildekning angår. Slik er det ikke. Ettersom befolkningen klumper seg mer og mer sammen i tettbygde strøk og i de største byene er det ikke så alt for krevende å gi god befolkningsdekning.

Bedre på tog og bane

Og det finnes andre utfordringer. Nylig fant DN at NetCom hadde bedre dekning enn Telenor på pendlertog og busser inn mot Oslo. Amundsen sier Telenor jobber kontinuerlig med togene og at strekning Råde-Fredrikstad og Tønsberg-Drammen nå snart får en vesentlig oppgradering. Dessuten er Flytoget klart med 4G i løpet av sommeren og også T-banen rundt sentrum.

Arealdekning – enorm utfordring

Men som kjent ferdes vi over alt – langs alle våre veier, i fjell og fjord og langs kysten. Der Telenors befolkningsdekning nå er 70 prosent for 4G utendørs, er den bare 16 prosent hva arealdekning angår. Og Telenor har med nye og bedre målemetoder måttet nedgradere sin arealdekning for alle nett – 2G inkludert – fra 87 til 83 prosent.

Skal alle disse få 4G, krever det fiber til minst iallfall 2000 flere basestasjoner. Og de stasjonene ligger langt fra nærmeste fibernode i dag.

- Vi har et tiårsperspektiv på å nå et slikt mål. Jeg er redd for at vi iallfall har fått 5G før det kan skje, sier Bjørn Amundsen.

- Telenor roper ikke så høyt etter 700 MHz-båndet, som har lang rekkevidde. Hvorfor det?

- Jeg roper iallfall høyt om at 700 MHz må tilfalle mobil. For god arealdekning er det nesten en betingelse. Og selv da er investeringene enorme og lønnsomheten for oss operatører med milliardinvesteringer langs alle veier og der det bor nesten ingen, svak, sier Bjørn Amundsen.

La det nå også være poengtert. Myndighetenes dekningskrav på 98 prosent av befolkningen har ikke noe genuint krav om 4G og 800 Mhz. 2 Mbit/s er kravet. Det kan dekkes også med 3G med god margin.

Les om:

Telekom