Leverer 100 Mbits på kobber

Leverer 100 Mbits på kobber

StayOn i Ålesund kan nå levere VDSL på hastigheter opp mot 100 Mbit/s. Det skjer via sammenkobling av to kobberlinjer.

- Vi har alt noen kunder på en slik løsning og er relevant for kunder som ikke kan få fiber og likevel ønsker høye nedlastningshastigheter, forteller daglig leder Frode Siem. Det er en riemlig dyr løsning å implementere men det lar seg gjøre.

Må være nær fibernode

For å oppnå slike hastigheter må boligen ligge mindre enn 100 meter fra nærmeste fibernode. Tabellen nedfor viser hastighetene StayOn kan levere avhengig av avstanden til noden. For høyeste hastighet tar StayOn 399 kroner per måneden. På bedriftsmarkedet kan StayOn levere helt opp til 100 Mbit/s på konbernettet.

Avstand

Ned

OPP

< 100 meter

90+ Mbps

50 Mbps

< 200 meter

80 Mbps

40 Mbps

< 300 meter

70 Mbps

30 Mbps

< 400 meter

50 Mbps

25 Mbps

< 500 meter

40 Mbps

20 Mbps

Kundevekst via oppkjøp

Stay On har nå 13 700 bredbåndskunder opp fra 12 500 for et år siden.

- Vi har overtatt to mindre bredbåndselskaper nylig. Det er årsaken til kundeveksten. Gjennom 2013 hadde vi en mindre tilbakegang, forteller Frode Siem.

- Vi har hard konkurranse fra Telenor og har en avtale med Tafjord om at de som ønsker fiber får det der. Det er en viss avgang til fiber hele tiden, men jeg tror det er et betydelig kopbbermarked enda i flere år. Vi møter også Tussa og NEAS i noen områder, sier Siem.

StayOn er eid av Lyse-konsernet og ble i sin tid til ved at Altibox ble tjenesteleverandør til Tafjord og StayOn ble etablert for å ta seg av Tafjords tidligere kobberkundene i området.

StayOn i tall

2012

2013

Omsetning

61

57

EBITDA

12

EBIT

5,6

7

Alle tall i mill. kroner

Som det framgår sank omsetningen litt i 2013 på grunn av forbigående synkende kundetall som nå er kompensert via oppkjøp. Samtidig er resultatet forbedret.

Les om:

Telekom