Lite konkurranse på Telenors fiber

Lite konkurranse på Telenors fiber

Både Altibox og Get er i beste fall avventende til å tilby tjenester i Telenors fibernett når det åpnes 1. januar. Bare NextGenTel sier de vil komme med tilbud.

Hovedkonkurrentenes svar tyder på at reguleringen PT har foretatt ikke vil ha noen merkbar virkning i markedet på kort sikt. På lengre sikt er det et mer åpent spørsmål. De som hadde trodd at den regulerte åpningen av Telenors fibernett vil bety et stort utvalg av solide tjenestetilbydere i nettet, må nok tro om igjen.

Tre fullverdige portaler

De tre klart største tjenestetilbyderne for Internett-aksess i det norske markedet er Telenor, Altibox og Get. Det er også disse som har de mest komplette tjenesteportalene. På fibernett dominerer de markedet fullstendig. Telenor hadde ved årsskiftet 88.000 kunder i sitt fibernett og vil trolig ha 110-120.000 når nettet deres i prinsippet blir åpent for andre.

Vil stilte følgende tre spørsmål til Altibox og Get:

- Vil dere tilby sin tjenesteportal til Telenors da over 110 000 fiberkunder fra 1. januar?

- Hvis nei – hvorfor ikke?

- Hvis ja, er det mulig for dere å konkurrere effektivt med Telenor selv i et nett basert på GPON?

Svarene de gir kan best oppsummeres med avventende eller nølende.

Altibox ser flere hindre

- Altibox er opptatt av at kundeopplevelsen er premium for alle sine kunder uavhengig av hvor i landet den leveres. En GPON leveranse fra Telenor vil gi noen utfordringer knyttet til dette, da den ikke gir like høy hastighet som øvrige Altibox-løsninger, sier konseptdirektør Tore Kristoffersen i Altibox.

- I dagens konkurransesituasjon handler det vanligvis om å bygge fiberinfrastruktur som ikke finnes der i dag. Dette har fram til nå vært hovedfokus for Altibox.

- På dette stadium er det en del uavklarte spørsmål i forhold til en eventuell konkurransesituasjon på Telenors infrastruktur. Vi kan derfor ikke si nå om dette vil være mulig eller forsvarlig rent forretningsmessig, sier Tore Kristoffersen.

Kommersiell tvil hos Get

Kommunikasjonsdirektør Øyvind Husby i Get svarer slik på spørsmålene.

- Vår strategi på dette ønsker vi ikke å dele på det nåværende tidspunktet. Get bygger infrastruktur og er en tjenesteleverandør i det norske markedet. Det er vår primære strategi. Get leverer på GPON, aktivt Ethernet, Fiber/Hybridfibernett med Docisis og strømmetjenester over internett. Det teknologiske sporet må eventuelt gås opp med Telenor, men vi ser i utgangspunktet ikke dette som en utfordring.

- Vi tror utfordringene vil ligge på det kommersielle planet, og det er et åpent spørsmål om det vil bli en forretningsmessig forsvarlig løsning, sier Øyvind Husby.

Som kjent har Eirik Lunde i NextGenTel tidligere uttalt at de alt fra høsten starter forberedelsene for å tilby sine tjenester i Telenors nett.

Lite å hente

Telenor har bygd sitt fiber aksessnett etter markedsmessige prinsipper. Først når kundeinteressen i et område har vært stor nok, har de bygd. Dermed har de i utgangspunktet sikret seg de kundene som mest har etterspurt høyhastighet og fiber. I avtaler med borettslag og sameier er det ikke uvanlig med 3 til 5-års avtaler.

Trolig er det derfor for utfyllingskunder NextGenTel og eventuelt andre har noe å hente. Svarene fra Altibox og Get kan i beste fall tolkes som avventende. På kort sikt vil derfor trolig reguleringen ha minimal effekt. På lang sikt er det et mer åpent spørsmål.

Les om:

Telekom