Lyse overtar Signal

Lyse overtar Signal

Skjebnen til bredbåndselskapet Signal i Bodø er endelig avklart.

Med det styrker Lyse og Altibox sin posisjon både i Nord-Norge og i bedriftsmarkedet.

Det er seks kommunale kraftselskaper i Nord-Norge som nå har solgt Signal. Salgsprosessen ble satt i gang i desember og har tatt over tre måneder.

Mer enn 220 millioner?

Ingen av partene vil gå ut med kjøpesummen, men mye tyder på at den ligger i størrelsesorden 230-250 millioner kroner. Nettavisen Bodonu.no meldte fredag at den lokale investorgruppen bydde 220 millioner kroner og ikke nådde opp. Avisen melder også at Telenor, Get, Broadnet og Lyse var med i budrunden..

Det Oslo-baserte investeringsfondet Verdane Capital understøttet det lokale initiativet med 47 prosents eierskap. Denne gruppen besto av Catch-gründerne Kjell Ivar Røsnes Hansen og Trond Larsen, som sammen hadde 40 prosent. I tillegg var Salten Invest, Tord Ueland Kolstad og Signal-ansatte med i mindre posisjoner, melder Bodonu.no

Det er det tiende fiberselskapet Lyse kjøper opp. Det største kjøpet var Viken Fibernett sammen med EB. Skagerak Fiber og EBs fibernett er også betydelige kjøp. Alle nå organisert i Viken Fiber. I løpet av 2013 var nok likevel den største investeringen i nyetablerte Bergen Fiber som Lyse nå dominerer med BKK som minoritetsaksjonær.

Fortsatt er det de lokale kraftselskapene som eier selve fiberen som Signal har sikret seg driftsrettighetene til via 15-20 års leieavtaler.

Styrker seg i bedriftsmarkedet

Altibox var fra før leverandør av tjenestene på privatmarkedet til Signal via langsiktige avtaler. Derfor var det klart at Lyse/Altibox hadde den enkleste veien rent operasjonelt til å overta Signal.

- Jeg ble orientert om ny eier fredag kveld. Jeg er bekvem med Lyse som eier. Det styrker Signal i Nord-Norge på privatmarkedet og jeg tror nok også at vår styrke på bedriftt vil bety en generell styrkning nasjonalt av Lyse på bedriftsmarkedet, sier adm. direktør Hans Larsen som i fjor oppnådde 158 millioner kroner i omsetning og et resultat før avskrivninger på 26 millioner kroner. Signal sikter mot en vekst på 25 millioner kroner i år. 40 prosent av omsetningen er i bedriftsmarkedet.

Historisk har Lyse/Altibox vært svak på bedriftsmarkedet. Det har sin bakgrunn av en avtale med Sogn Network for 12 år siden samlet sagt ga Lyse privatmarkedet og Sogn bedriftsmarkedet i Rogaland. I dag har Altibox vel 5000 bedriftskunder. De fleste ren Internettaksess. Signal har utviklet et bredere og mer avansert tjenestespekter på egen kjøl noe den nye eieren nå kan nyte godt av på nasjonal basis.

- Vi tror at vi som eier kan bidra med en større nasjonal satsing på bedriftssektoren innen fiber, sier Toril Nag til Dagens Næringsliv.

Kampen om Nord-Norge

Lyse tok i fjor en posisjon i Bergen med sin satsing i Bergen Fiber. Nå sikrer de en posisjon i Nord-Norge. I januar etablerte Signal et kontor i Tromsø. Fra før er det fra Salten og sørover i Nordland Signal har sin posisjon. Altibox leverer også tjenester til Vesterålen Bredbånd og Lofotkraft. Her kan det ligge an til ytterligere konsolidering. Lofotkraft har gitt uttrykk for at de utmerket godt kan tenke seg en større konstellasjon.

Fibermarkedet i Nord-Norge er forøvrig dominert av mange mindre selskaper. Telenor er overalt. Broadnet/Homenet har sin styrke i Tromsø og Midt-Troms. I Finmark er 3Net betydelig supplert av 2-3 andre selskaper.

Målt i omsetning er Signal det største bredbåndselskapet i Nord-Norge. På privatmarkedet hadde Signal 10374 Altibox-kunder ved årsskiftet.

Robust nasjonalt høyhastighetsnett

Med et solid høykapasitets kjernenett har Altibox-partnerskapet et godt grunnlag for å kunne ta rollen som et landsdekkende alternativ til Telenors infrastruktur. Altibox har nå nett som dekker 17 av 19 fylker.

- Fibernettet Altibox og partnerne har bygget opp begynner å ta form som et alternativ stamnett. Vi bidrar dermed til en mer robust digital infrastruktur i Norge, sier Toril Nag i en pressemelding.

Telekom