Må betale millioner for dekning

Må betale millioner for dekning

Mobil innendørsdekning i Barcode-bebyggelsen i Oslo har påført Telenor en ekstraregning på seks millioner kroner så langt. Bare i DNB-byggene har det kostet over 2,5 millioner å gi en tilfredstillende mobildekning.

- Barcode-området består av totalt 13 bygninger med hele 243 etasjer. Problemet har ikke bare vært at slike nybygg har en fasade som er vanskelig å trenge gjennom, men også en særdeles utfordrende bygningsmasse. Vi har som hovedmetode satt opp fullverdige basestasjoner innendørs, opplyser dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen.

Amundsen opplyser at det ikke bare er bygningstekniske årsaker til at Telenor må bygge egen innendørsdekning.

- Vi må også gjøre det av kapasitetshensyn. Alle bygg er forberedt for både 4G, 3G og 2G, sier han.

Tosifret i èn gate

På planbildet markerer grønne rundinger de bygg der innendørsdekningen er gjennomført, gult under planlegging og rødt ennå ikke planlagt. Som det framgår av tegningen skal det nå bygges en lavere rad bygninger foran mot sjøsiden. Disse er foreløpig bare så vidt påbegynt.

De seks millionene Telenor nå har brukt er kun til å dekke de byggene markert med grønn runding. Sannsynligvis vil derfor regningen for innendørsdekning på begge siden av denne nye gaten komme på et tosifret antall millioner før alt er ferdig.

Det er ingen selvsagt ting at operatøren alltid sørger for innendørsdekning.

- For større kunder som det her er snakk om, hender det vi dekker ekstrakostnadene med god innendørsdekning fullt ut. I andre tilfeller må leietakerne selv betale, sier Amundsen.

20.000 arbeidsplasser

Før Bjørvika er ferdig utbygd om fire til seks år vil det være reist en middels stor by i området, med 20.000 arbeidsplasser og 5.000 boenheter. Ettersom alt bygges nytt ligger det vel til rette for avanserte SmartCity-løsninger.

En sak er at Telenor tar kostnaden med innendørsdekning for sine store businesskunder i Barcode. Men hva med den store massen boligblokker med 5.000 boenheter som enten er bygd eller under bygging?

- Så langt mener vi å ha brukbar dekning også med 4G. Normalt vil boligmassen bli dekket via utvendige basestasjoner uten ekstra innendørsinstallasjoner. Skulle det oppstå spesielle utfordringer må vi vurdere det fortløpende. Det samme gjelder oppbygging av kapasiteten etter hvert som flere arbeider og bor der, sier Amundsen.

Internasjonalt er det nå en bølge for småcelleløsninger for å gi bedre innendørsdekning i byene spesielt. Network Norway har alt tatt i bruk femtoceller i Norge og da kun på bedriftsmarkedet mens Telenor og Netcom så langt ikke har kastet seg på den løsningen. Det har heller ikke Tele2 gjort på privatmarkedet. Cloudberry Mobile er det første rene norske småcelleselskapet hvis mål det er å opptre sammen med operatør og tilby drift av selvkonfigurerende småceller.

Les om:

Telekom