Må punge ut for svensk fiber

Må punge ut for svensk fiber

16.000 kroner. Det er prisen Medelsvensson må betale for tilknytning til fibernett.

Det kom fram i en paneldebatt på FTTH-konferansen i Stockholm torsdag. Det var toppsjefen i Skanova, Ove Alm, som opplyste at i Sverige betaler folk i snitt 2000 euro for tilknytning. Telenors Norges-sjef Berit Svendsen deltok også i paneldebatten og poengterte at nordmenn leder i bruk av internett-tjenester. Hun sa også at bedriftsmarkedet og skytjenester nå er iferd med å bli en viktig driver i markedet.

- Det er ingen motsetning mellom mobil og fast. I Telenor er vi glad for at 75 prosent av all OL-trafikk akkurat nå går over WiFi og dermed avlaster mobilnettet, sa Berit Svendsen.

Ove Alm fra Skanova sa at det faktum at Sverige har omlag 200 fiberoperatører skaper veldig sterk konkurranse og at det er en sterk faktor som driver fibermarkedet framover.

Sverige ruller ut fiber til langt flere enn i Norge, men samtidig er det færre som abonnerer i Sverige enn i Norge når først fibernettet er bygd i et område. Forskjellen i tilknytningspris kan være en av årsakene. I Norge betaler vi fra 600 kroner til 5000 kroner i etablering av en fiberforbindelse. I Sverige bor langt flere i borettslag enn i Norge der andelen eneboliger er mye høyere enn i Sverige. Og det er i borettslag etableringen i Norge er nærmest gratis. Forskjellen i bosettingsmønster avspeiles i etableringskostnadene. I Norge er ligger snitt etableringskost på omlag 25.000 kroner.

På FTTH-konferansen ble den åpne nett-modellen som blant annet Sverige praktiserer lovprist. Det er som kjent en annen forskjell mellom det norske og svenske markedet. Kort oppsummert: I Norge betaler operatøren brorparten av etableringskostnaden mot enerett til kundene, bygger målrettet og får flere med fra starten. I Sverige bygger de til flere uten enerett og tar mesteparten av kostnaden i etableringspris fra kundene noe som gir lavere opptak.

Les om:

Telekom