DISTRIKTSNISJE? Opennet Norge sliter til tross for valgfrihet og rimeligere priser enn konkurrentene. Kommunene kan bli redningen. Illustrasjonsfoto: PDPics/Pixabay

DISTRIKTSNISJE? Opennet Norge sliter til tross for valgfrihet og rimeligere priser enn konkurrentene. Kommunene kan bli redningen. Illustrasjonsfoto: PDPics/Pixabay 

Magre kår for åpne nett

Åpne nett var en suksess i Sverige, men tvert om i Norge. Det vitner også situasjonen til selskapet Opennet Norge om. De har bare 5.400 kunder og taper mye penger. Men tar kommunene hele investeringen, kan det åpne seg et nytt marked for dem.

Opennet Norge springer ut fra det svenske Opennet. Selskapet er det eneste i Norge som lar kundene selv velge tjenester for internett-aksess og TV blant et engere utvalg.  Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har begge talt varmt for mer åpne nett. Men kundene vil ikke ha det. Det vitner både historien til tidligere Pronea og Opennet Norge om.

Vanskelig markedsstrategi

Pronea hadde i sin tid over 5.000 kunder i Oslo og Tromsø. Men så ble selskapet solgt til Homenet etter at tapene sannsynligvis kom opp i et tresifret millionbeløp og eieren Troms Kraft kastet inn håndkleet. Siden den gang er det vel bare Opennet Norge som har forsøkt seg med samme markedsstrategi som det som har vært en suksess i Sverige.

Opennet Norge hadde i 2014 en omsetning på beskjedne 7,7 millioner mot 12 millioner i 2012. Driftsresultatet i 2013 og 2014 samlet var minus 10,3 millioner kroner. Regnskapet for 2015 foreligger ennå ikke. Vi har ikke på vår oversikt over alle tilsvarende store operatører funnet noen med minusresultat og slett ikke i den forholdsvise størrelsen. Men Opennet hadde en viss kundevekst i fjor med 750 pluss.

- Det er nok enda svakere enn i 2014. Vi har hatt en del investeringer som vi i stor grad har tatt over driften. Statsingsområdet vårt er framfor alt borettslag, opplyser daglig leder Bjørn Isaksen.

Ny distriktsnisje

Tradisjonelt har det vært slik med åpne nett at abonnentene har måttet betale en veldig høy tilknytningspris. Men nå åpner det seg en annen mulighet for et selskap som Opennet Norge. De kapret for eksempel Sørreisa kommune der kommunen selv med stor offentlig støtte (15 millioner kroner) i tillegg til kommunal bevilgning (ti millioner kroner) har bygd fiber til alle i kommunen.

Tilknytningsprisen i Sørreisa var 4.990 kroner. Det er om lag det dobbelte av det vanlige i lukkete nett. Likevel har bare 750 av de vel 1.400 husstandene tegnet seg. De som kommer i ettertid må ut med 14.700 kroner. Opennet drifter nettet og formidler tilbudene fra tjenesteleverandørene.  Det er for øvrig ikke de eneste distriktskommunene som nå selv bygger nett: det gjør både Gratangen og Berg i Troms akkurat nå.

Valgfrihet og pris

I områder der ingen kommersielle operatører vil bygge å grunn av høye kostnader, ser det ut til å være en liten trend at offensive distriktskommuner bygger selv og tar hele utbyggingskostnaden oftest med tilskudd fra stat og fylkeskommune. Uten disse investeringene er det åpenbart at et åpent driftsselskap kan hold lavere priser.

Og det gjør Opennet Norge. Prisen er 369 kroner for 100/10 Mbps eller 389 kroner måneden for 100/100 Mbps via Bahnhof eller Dataguard. Det er rimeligere enn det vi normalt finner i lukkete nett der operatøren også må finansiere investeringene.

Disse prisene er om lag 200 kroner billigere per måned enn det Altibox-partnere stort sett, Get og Canal Digital tar for 100 Mbps.

Etter hvert ser også skillene mellom lukkete nett og åpne nett å bli mindre. Viasat TV kan du nesten få overalt. Og Homenet samarbeider for eksempel med Riks TV som gjør at du kan få fiber hjem og bakkenett til hytta og båten. Men i regelen er det slik at de 1,4 million husstander i Norge som har høyhastighets aksess i dag (100 Mbps eller mer) må godta en Internett-leverandør mens de har betydelig valgfrihet på TV både hva pakker og enkeltkanaler angår.

I prinsippet – men bare der – skal også alle nett i distriktene som får statsstøtte være åpne, men er det i praksis sjelden. Men betaler det offentlige hele nettet, vil som eksemplet fra Sørreisa viser, kundene spare kanskje 2.400 kroner årlig. Men mens fiberoperatører flest tjener gode penger, taper Opennet mye. Spørsmålet blir da om valgfriheten koster operatøren for mye?