Maks seks gigabyte

Maks seks gigabyte

Norske private mobilbrukere får ikke mer datatrafikk. Men svenskene og danskene har det bedre enn oss.

Har du brukt nett-tven litt ivrig fra hyttesofaen i sommer? Har Spotify fått kjørt seg i stedet for kassegitaren rundt bålet? Har Google Maps gått varm foran i bobilen? I tilfelle har du kanskje også fått smakt på mobiloperatørenes maksgrense for datatrafikk: 6 gigabyte.

Alle norske mobiloperatører ser ut til å operere med nesten nøyaktig samme grense for datatrafikk. Både Tele2, Netcom, Onecall og Telenor sier maks seks. Chess er enda mer gniene og setter grensa på fem.

Men hvorfor så likt? Kan det rett og slett være en nasjonal begrensning på mobildata-abonnementer?

Vel, det avviser Post- og Teletilsynet nokså bastant.

- Det må være en misforståelse, sier Sigmund Log, en av forholdsvis få konsulenter hos tilsynet som styrer med den slags men likevel er på jobb midt i juli.

Han mener det må ligge forretningsmessige eller tekniske vurderinger til grunn for operatørenes valg. Men han påpeker at mobildata er en delt ressurs, i motsetning til nettforbindelser over kabel.

Taksameter eller struping

- Jeg har aldri hørt om at det skulle finnes noe reglement, forteller Knut Sollid,som er informasjonssjef i Telenor Norge.

Men også han ser behovet for begrensninger på folks databruk.

- Om alle skulle surfe på nettet samtidig ville det jo sprenge alle grenser, sier han.

Sollid forteller at operatøren har to muligheter når en kunde har brukt opp bestilt datamengde. Man kan strupe hastigheten, eller begynne å ta betalt per megabyte. De norske mobiloperatørene har nå valgt å strupe framfor å sette i gang taksameteret.

Selskapet tilbyr mange forskjellige abonnementsformer, men ingen med mer enn 6 GB data på et telefonabonnement.

- Vi har sett noen få eksempler på markeder hvor aktørene har tilbudt fri bruk av mobildata, forteller Sollid. - Disse modellene har ikke gitt lønnsomhet. Aktørene har nå gått bort fra disse modellene og tar nå betalt for inkludert volum i stedet, mener han.

- Vil øke

- Vi kan justere maksgrensen slik vi selv ønsker, forteller Anders Bigseth, kommunikasjonsmann i Netcom.

- I dag er grensen satt på bakgrunn av det vi ser at folk flest trenger. Snittbruken i dag blant de som har smarttelefon er 550 megabyte i måneden, sier han.

Bigseth tror databruken vil øke veldig, og at snittbruken fort kan komme opp mot 4-5 gigabyte i måneden. Men han vil likevel ikke gjøre det mulig å kjøpe mobilabonnementer med høyere datagrense enn 6 GB. Foreløpig.

- Det er relativt få som går ut over grensene, erfaringsmessig, sier han. Og at de fleste som bruker opp kvoten gjør det mot slutten av en måned.

Likevel åpner han for at størrelsen på mobildatapakkene vil endres etter hvert.

Mobilt bredbånd

Dermed er den eneste måten du kan få mer enn 6 gigabyte mobil datatrafikk å bestille såkalt mobilt bredbånd. Men det er egne abonnementer, med egne SIM-kort som ikke kan brukes til telefoni.

I Sverige tilbyr Telenor kundene sine dobbelt så mye datatrafikk som i Norge, altså 12 gigabyte. Hovedkonkurrent TeliaSonera, som eier Netcom, tilbyr 10 gigabyte i Sverige.

Telenor i Danmark tilbyr hele 20 gigabytes med mobildata.

Men i Norge må vi altså nøye oss med seks.

PS: Hjelpsomme lesere har gjort oss oppmerksomme på at Telenor Bedrift tilbyr større datamengder til sine forretningskunder og at Nextgentel tilbyr 8 GB. Men for privatkunder er det altså langt opp til dansk og svensk nivå.

Les om:

Telekom