ROPER VARSKO: Berit Svendsen etterlyser en nasjonal dugnad for grupper som sakker akterut.

ROPER VARSKO: Berit Svendsen etterlyser en nasjonal dugnad for grupper som sakker akterut.

Med fiber som bakdør for kobber

Det er en nasjonal oppgave å kunne utnytte potensialet i et modernisert kobbernett. Og for Norges-sjef Berit Svendsen i Telenor er det særdeles viktig for å lykkes i bredbåndsmarkedet i 2016. Men de har også en bakdør: Mer fiber.

Det store spørsmålet er hvor raskt og hvor god en regulering kan komme på plass. Det er det Nkom og Samferdselsdepartementet som bestemmer. Konsernsjef Sigve Brekke la i sin kvartalspresentasjon onsdag stor vekt på at selskapet må snu den negative utviklingen hva markedsandeler i fastnettet angår. Skal det skje må de få utnyttet kobbernettet fullt ut.

Ny fokusert bredbåndstrategi

- Vi har lagt en ny strategi der vi nå også vil angripe villamarkedet noe vi ikke i tilstrekkelig grad har gjort tidligere. Vi vil også ha mer spisset geografisk fokus der vi satser mer konsentrert på områder med vekstmuligheter, sier Norges-sjef Berit Svendsen til Telecom Revy.

- Men dere har en formidabel oppgave, men tilnærmet nullvekst i 2015 mens konkurrenter som Altibox og Get til sammen rapporterer 70 000 i vekst?
- Ja det er en stor oppgave. Telenor er både på kort og lang sikt avhengig av å få utnyttet ressursene i et modernisert kobbernett – det vil si høyhastighets VDSL med vectoring og G.Fast. Vi har alt investert mye i å legge fiber ut til utskutte noder – koblingsskap i nettet. Men bare en operatør kan operere i hvert nodepunkt. Skal Norge som nasjon og vi i Telenor få utnyttet dette, må et godt regulatorisk vedtak komme raskt på plass, sier Berit Svendsen.

- Men nå synes motsetningene mellom Telenor og leietakere som i dag har operatøraksess å være store og faren for at endelig vedtak kan dra ut stor?
- Det er både i våre og leietakernes interesse med en rask avklaring. Vi har greid dette bra helt siden xDSL ble lansert. Vi bør også kunne løse denne utfordringen, sier Berit Svendsen.

- Telenor har vel en bakdør om så ikke skulle skje. Med fiber ut til nodene, kan dere jo legge om og satse mer på fiber helt fram (FTTH) selv om det koster mye mer?
- Det stemmer og dette er en opsjon vi har til kontinuerlig vurdering, sier Berit Svendsen.

Telenor oppgir nå 544 000 kunder tilknyttet høyhastighetsnett – det vil si nett som kan gi mer enn 30 Mbps nedstrøm. Disse fordeler seg om lag som følger:

HFC-kabel

295 000

Fiber

 120 000

VDSL

129 000

Bare vekst akseptabelt

Både konsernsjef Sigve Brekke og Berit Svendsen var onsdag krystallklar på at bare vekst er akseptabelt også i Norge. Og det er ingen liten oppgave. Selskapet hadde omsetningsvekst i Norge i fjor til tross for inntektsbortfall på wholesale Tele2 på 500 millioner og ytterligere nedgang på fasttelefoni, roaming og interconnect, samlet på 1,0 milliarder kroner. Omsetningen økte likevel med 400 millioner mer.

- I 2016 får vi fortatt reduserte inntekter på fasttelefoni,  mobil roaming og på interconnect. Det er framfor alt potensialet i mobilt databruk der vi i Norge har bare 500 MB per kunde per måned mens de i Sverige har 1 GB.  Her har vi store vekstmuligheter. Vår aggressive 4G-utbygging skaper økt databruk, sier Svendsen.

Konsernledelsen legger stort press på Telenor Norge. En av årsakene til det er formidable investeringer i Norge på 4,8 milliarder kroner i fjor der 600 millioner var frekvenskjøp. Øvrige investeringer var da på 4,2 milliarder – på linje med 2014. Brekke opplyste at hele 75 prosent går til mobil og 25 prosent til fastnett. Med andre ord om lag 1,1 milliard til fastnett. Målet om lik  befolkningsdekning på 4G som 2G innen utgangen av 2017 står fast. Det legger selvsagt fortsatt press på fastnettinvesteringene.

Det har vært en markedsvekst på vel 6 prosent årlig i bredbåndsmarkedet totalt. I 2014 utgjorde det om lag 70 000 nye abonnement – om lag 30 000 fra nybygg. Den øvrige markedsveksten for fiberoperatørene og Get har kommet fra nedgangen i ADSL-markedet supplert med bedre utnyttelse av kabelnettet til Get. Når Telenor nå er i ferd med å stenge den nedgangen med VDSL, blir det spennende å se utviklingen i totalmarkedet i 2016.

Les om:

Telekom