Mer batteri i basestasjonene

Mer batteri i basestasjonene

Nye krav fra PT vil koste operatørene 300-400 millioner kroner.

Post- og teletilsynet (PT) har vedtatt at mobiloperatørene må sørge for 2 timers batteribackup i basestasjonene i de 20 største byene og 4 timer i landet. Dette vil styrke sikkerhetren i mobilnettet betydelig.

Operatørenes kostander vil trolig ligge på rundt 3- 400 millioner kroner. Det har lenge pågått en diskusjon mellom operatørene og PT etter at tilsynet opprinnelig i et høringsnotat antydet 6 timers backup over et hele. Dette har operatørene hatt sterke innvendinger mot. Det er en klagefrist på vedtaket som nå har nådd operatørene, men de vil trolig godta vedtaket.

Telenor fornøyd

- Telenor synes det er bra at PT har lyttet til tilbydernes innspill og lagt kost-nyttebetraktning til grunn for vedtaket. Vi hilser dermed PTs ønske om et mer differensiert vedtak velkommen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Telenor har den operatøren som har klart flest basestasjoner i Norge (omlag halvparten). De øvrige er TeliaSonera (NetCom), Tele2 og ICE.

Bedre krisehåndtering

- Rent krise håndteringsmessig har vi flyttet og oss mange lysår de senere årene. Telenor Norge er enige i at det må jobbes kontinuerlig med å styrke ekom-beredskapen i Norge, og vi har iverksatt en rekke tiltak etter ekstremværet Dagmar i 2011 som styrker robustheten i mobilnettet.

- Vi har blant annet etablert tre beredskapslagre med utstyr og mobile aggregater og er nå i ferd med å etablere tre nye beredskapslagre. Vi har 24 timers overvåkning av nettet og følger kontinuerlig med på vær- og flommeldinger, og den nasjonale beredskapssituasjonen slik at vi kan etablere task-force og sende ut utstyr og entreprenører i forkant av et potensielt utfall. Dette gjorde vi blant annet under ekstremværet «Ivar» og «Hilde», og vi var også raskt tilstede etter brannen i Lærdal med mobilt utstyr. Dette er eksempler som viser at styrket beredskap og robusthet i mobilnettet er et samspill mellom batterikapasitet og en effektiv og koordinert beredskapsorganisasjon, sier Amundsen.

Les om:

Telekom