Mer bredbånd der du bor

Mer bredbånd der du bor

100 millioner kroner til fordeling. Disse distriktene fikk penger.

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner til bredbåndsutbygging gjennom Høykom-ordningen i revidert nasjonalbudsjett. Fornyings- og administrasjonsdepartementet skriver i en pressemelding at når prosjektene er realisert vil over 99 prosent av befolkningen ha tilgang til bredbånd.

- Tilgang til bredbåndsnettet er grunnleggende for at folk skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det er viktig for skoleopplæringen, for tilgang til offentlige tjenester og for næringsutvikling i distriktene. Derfor er jeg stolt av at vi nå er i ferd med å sikre bredbånd til de siste grendene og husstandene i landet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i meldingen.

LES OGSÅ: Fibernett til folket

Programstyret i Høykom behandlet 3. september søknadene og vedtok støtte til følgende prosjekter:

"Bredbånd til hele Vestfold": 3 957 000 kroner.

"Digital allemannsrett i Østfold - Bredbåndstilbud for alle innbyggere og næringsliv i Østfold": 10 300 000 kroner.

"Bredbånd i Rogaland 2 Bredbånd til alle i Rogaland" : 7 285 000 kroner.

"Bredbånd Nordvest III. Utbygging av hvite flekker og andre bredbåndsbehov for 23 kommuner i Møre og Romsdal": 3 934 000 kroner.

"Breibandsløftet i Sogn og Fjorande fase 3 - lukking av breibandsgapet": 7 982 000 kroner.

"Full BREDDE 3.0 - Ett nytt skritt mot full bredbåndsdekning i hele Sør-Trøndelag": 1 915 000 kroner.

"Bredbånd til alle kommunene i Telemark": 26 599 000 kroner.

"Bredbånd til alle i Buskerud": 11 100 000 kroner.

"Breiband til alle i Hordaland": 9 844 000 kroner.

"Bredbånd i Nordland": 13 224 000 kroner.

"Bredbåndsutbygging i Nord-Østerdalen": 596 159 kroner.

"Bredbåndsutbygging i Glåmdalen": 350 587 kroner.

"Bredbåndsutbygging i Sør-Østerdalen": 762 566 kroner.

"Bredbåndsutbygging i Hamarregionen": 2 493 688 kroner.

Telekom