Mistet 8000 kunder i tredje kvartal

Mistet 8000 kunder i tredje kvartal

Netcom kompenserer med å fakturere hver kunde mer.

Netcom mistet 8000 kunder i tredje kvartal og opplever synkende omsetning samtidig som de fakturerer hver kunde mer.

Det går fram av TeliaSoneras tredjekvartals-rapport som ble presentert i dag tidlig.

Netcom hadde ved utgangen av september 1.632.000 kunder, hvilket er ned fra 1.640.000 ved utgangen av andre kvartal. Samtidig fakturerer de mer per kunde. Riktignok synker totalomsetningen med omlag 100 millioner i de tre første kvartalene, men det skyldes synkende samtrafikkavgifter og mindre leieinntekter fra Tele2, som fortsetter å ri August Baumanns som en mare. Det mest positive er at inntektene per kunde øker i det første hele kvartalet etter innføring av datasentriske priser.

Teleiasonera som helhet opplever en flat, eller svakt synkende omsetning, men økte marginer. Driftsmarginen i konsernet har økt til 37,1 prosent i tredje kvartal.

Les om:

Telekom