Mobildekning på bølgan blå

Mobildekning på bølgan blå

Hele Maersk-flåten skal utrustes med GSM-sendere fra Ericsson.

Ericsson-utstyr på gigantskipene til Maersk Line skal sikre selskapet mobildekning til sjøs. Maersk er verdens største shippingselskap, og er først ute med å innføre mobilkommunikasjon på hele flåten sin. Opptil 400 av 500 container-fartøy i Maersk får sendere de neste to årene, så følger de resterende skipene.

Fra satellitt til mobilsatellitt

Havene representerer de siste områdene uten mobildekning, påpeker Ericsson. Og mobildekningen kan gi forbedret interaksjon mellom skip, proaktiv håndtering av hendelser og rask informasjonsdeling med kundene.

Maersk har inntil nå vært utstyrt med satellittkommunikasjon, primært som støtte for vitale skipsfunksjoner. Ericssons mobile maritime satellitterminal VSAT vil tilføre flåten utvidet oppkobling og åpne for nye måter å kommunisere på, mer effektiv og mer pålitelig ifølge Ericsson. Løsningen muliggjør for eksempel umiddelbar tilgang til ekspertise langt unna og dermed utvidet tilgang til informasjon, som vil gi mer effektiv daglig drift av fartøyene.

Vil sjekke ut mulighetene

- Vi er ganske fornøyd med å være den første flåten som kobles opp med mobil kommunikasjonsteknologi. Vi tror mulighetene dette gir oss til å forbedre vår kommunikasjon med kolleget til sjøs, så vel som vår kundeservice, er mange, og vil utvilsomt se på dem alle i nær fremtid, sier Søren Toft, direktør i Maers Line Operations.

Ericsson vil levere driftstjenester og global support - inklusive døgnkontinuerlig overvåkning - i syv år, som en del av avtalen.

Telekom