Mobile nordmenn blåser i krisen

Mobile nordmenn blåser i krisen

Lenge siden mobilmarkedet vokste så fort. Willy Jensen gliser bredt.

Ikke siden 2004 har det norske mobilmarkedet vokst så mye som i 2008, målt i antall abonnementer.

Også i bredbåndsmarkedene er det de mobile abonnementene som har sterkest vekst.

Dette viser PTs rapport ”Det norske ekommarkedet 2008”, som ble lagt frem i dag.

- Nordmenns kommunikasjonsvaner synes ikke å påvirkes i retning mer beskjeden mobilbruk. Tvert imot fortsetter vi å prate mer i mobilen, og vi sender flere sms. Kanskje er det viktigere enn noen gang å holde kontakt, når det butter imot på flere områder? sier PT-direktør Willy Jensen i en pressemelding.

Han la i dag frem analysen av ekommarkedene i Norge 2008, og tall for første kvartal 2009.

Ekommarkedet

Omsetningen i ekommarkedet i Norge (hovedsakelig mobil, fasttelefoni og Internett) fortsetter å stige, og bransjen omsatte i 2008 for over 31 mrd. kr. Dette er en økning på én prosent fra 2007.

- Det er meget gledelig at bransjen holder stand i et urolig finansmarked, sa Jensen.

Hver kunde i norske mobilselskap snakker nå i gjennomsnitt i underkant av tre timer og sender 109 sms-er i måneden, og prisene har falt også i 2008.

Synker

Mobilt bredbånd omsatte for en halv milliard kroner i 2008, og er den ekomtjenesten som står for den største veksten i antall abonnement, også i 2009. Ved utgangen av første kvartal var det flere enn 300.000 abonnementer, og nesten seks av ti er i privatmarkedet.

Andelen husstander med fasttelefoni fortsetter å synke. I 2001 hadde ni av ti husstander fasttelefon, mens tallet nå er syv av ti. Tallene inkluderer husstander med bredbåndstelefoni, og denne tjenesten har vært i kraftig vekst helt siden den ble introdusert i 2004. Nå, både ved utgangen av 2008 og etter første kvartal 2009, viser tallene at veksten har flatet fullstendig ut.

Les om:

Telekom