MOBILUTBYGGING: Telenor Svalbard vil gjerne bygge mobilnett på hele øygruppen. (Foto: Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA 3.0))

MOBILUTBYGGING: Telenor Svalbard vil gjerne bygge mobilnett på hele øygruppen. (Foto: Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA 3.0))

Mobilnett til 400 millioner på Svalbard?

En investering på 400 millioner kroner i 40 basestasjoner kan gi hele Svalbard mobildekning. Skal det skje, må både Telenor og staten spytte i kassa.

- Slike stasjoner vil koste cirka ti millioner kroner per stykk, og den årlige driften vil komme på cirka en million kroner, opplyser administrerende direktør Guttorm Albrigt Hansen i Telenor Svalbard.

I dag er det mobildekning kun på enkelte steder utenom Longyearbyen og Barentsburg. Satellitt-telefon skal gi dekning overalt, men i praksis fungerer det ikke alltid, og slike telefoner er ikke allemannseie.

Spesielt kystdekning

- Vi tenker spesielt på å øke beredskapen langs kysten. En 4G mobil-stasjon kan spre signaler inntil 80 kilometer utover havet. Plasseres disse riktig, kan cirka 40 stasjoner gi dekning langt til havs og over store deler av øygruppa, sier administrerende direktør Guttorm Albrigt Hansen i Telenor Svalbard til Svalbardposten.

Politisk anliggende

Telenor har diskutert mulighetene med aktuelle samarbeidspartnere som Sysselmannen og representanter for myndighetene og politikere. Nå ser man på muligheter for å få realisert satsingen.

- Dette er et politisk anliggende med hensyn til finansiering. Det er behov for dekning til havs er for å styrke beredskapen med stadig økende båttrafikk i området. Hvordan er beredskapen dersom en båt med flere tusen passasjerer får problemer, og dette med minimal kommunikasjon? Det er ikke trafikkinntekter som vil finansiere dette, derfor må myndighetene inn slik jeg ser det, utdyper Hansen til Telecom Revy.

 - Vi vet at noen av disse mobilstasjonene kan komme i konflikt med nasjonalparker og vernebestemmelser. Utbyggingen skal selvsagt være så skånsom som mulig. Men en god beredskap som ivaretar liv og helse bør kanskje i noen tilfeller føre til at en får dispensasjon fra miljøhensyn, sier Guttorm Albrigt Hansen.

Kommenterer ikke

Utspillet fra Telenor er kjent hos Sysselmannen, som må forholde seg både til mulige dispensasjoner fra miljørådgivningen, samt et bedre telefonnett som beredskapstiltak. Men myndighetene mener det er for tidlig å kommentere saken.

- Spørsmålet om etablering og eventuelle dispensasjoner har ikke vært diskutert med Sysselmannen. Så lenge vi ikke har mottatt noe fra Telenor ennå, er det litt for tidlig å gi kommentar, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg til Svalbardposten.

Telekom