- Modellen på nett bør endres

- Modellen på nett bør endres

Telenor får mye kjeft for det som anses som slutten på nettnøytralitet. Men en oppdatert økonomisk modell må ta hensyn til kvalitet på nettet, mener Abelia.

Debatten om nettnøytralitet har inntatt norske nettaviser, etter at VG Nett publiserte en stor artikkel om Telenors tilbaketrekking fra NIX-samarbeidet. At Telenor skulle gjøre dette var allerede kjent i desember 2002, og avslutningen av Telenors NIX-aktiviteter 1. juli er i grunn ikke mer enn en logisk fortsettelse av strategien som ble valgt da.

- Det er en myte at all trafikk går gjennom NIX. For vår del er det bare 20 prosent. Vi følger faktisk etter Sverige og Danmark, som har allerede forlatt modellen med en sentral node i nettet, sier Arild Johannessen til Computerworld.no.

Denne endringen kan føre til nettnøytralitet brytes. Nettnøytralitet går ut på at all nettrafikk er like høy prioritert. Ved å bryte dette, kan leverandører mot betaling få høyere prioritet. Johannessen påpeker at kostnadene kan øke for innholdsleverandører, men ikke for isp-er, eller internettleverandører.

- Vi kan inngå direkte avtaler med innholdsleverandører. Dermed kan vi levere dem bedre tjenester, og dermed får både dem og brukerne det beste internett kan tilby. Men i forhold til isp-er endres ingenting. Det betyr det blir like fri flyt av inormasjon på nettet som før, sier Johannessen.

LES OGSÅ: Internett er kommersielt

Vanskelig balansegang

Bransjeforening Abelia er enig med Telenor at tiden er inne for en endring i forrentingsmodellen på nett, hvor store innholdsleverandører ikke betaler ekstra for belastingen de påfører linjene.

- Utviklingen med økt kapasitetskrevende trafikk på Internett vil føre til at vi blir nødt til å ta debatten om hvem som skal betale for å bygge ut nettet. Internett var designet for en annen tid og ikke for å takle de kravene til kvalitet og sikkerhet som dagens applikasjoner krever, sier Abelias leder Paul Chaffey i en pressemelding.

Abelia henviser til diskusjonen i USA og flere uavhengige institusjoner som bl.a. OECD og Annenberg Center i Los Angles har kommet med forslag til politikk og prinsipper som søker å forene stabil kvalitet med internettets åpenhet og tilgjenglighet.

- Internett er en innovativ kraft. Men økningen i trafikken skaper problem. Derfor må vi få en slags prioritering på dette. Denne utviklingen er ikke kun drevet frem av nettoperatørene, men også av de store innholdsleverandørene som krever sikker overføring av sitt innhold på nettet, sier Rune Foshaug i Abelia til Computerworld.no.

Ifølge Foshaug ville det være et feilgrep å regulere dette fra regjeringshold.

- Dette er en balansegang hvor det er så utrolig vanskelig å treffe riktig med regulering. En forhåndsregulering er derfor ikke riktig vei å gå. Vi må heller tilrettelegge for virksom konkurranse, slik at det er enkelt å bytte leverandør. For eksempel ved å stimulere til bygging av alternativ infrastruktur og ved å slå ned på bindingstider eller bundling, sier han.

LES OGSÅ: Telenor vil ha mer nettbetaling

Usikre konsekvenser

Kritikerne mener at å bryte nettnøytraliteten vil skape et A og B-internett, hvor de kommersielle kreftene samles, og det mindre, mer frie innholdet lukkes ut. Flere eksperter, blant dem den norske medieprofessor Terje Rasmussen, tror dette er å gripe inn i nettets indre sjel.

- NIX var et spleiselag der alle parter bidro ut fra trafikken de genererte. Telenor var den klart store aktøren i NIX med 70 - 80 prosent av trafikken. Når de trekker seg ut, ødelegger de NIX-samarbeidet. Dette er ikke å vise samfunnsansvar. Dette fremkaller en debatt om nettnøytralitet bør lovfestes. Er det det Telenor vil? Telenor burde tatt opp kostnadsøkningen innefor NIX-samarbeidet, skrivet Rasmussen i en epost til Computerworld.no.

Også IKT-Norge er skeptisk. Men bransjeforeningen vil se an utviklingen litt lenger før de uttaler seg.

- Vi er litt usikre på konsekvensene, men i utgangspunktet virker dette litt skummelt, sier Hallstein Braaten Bjercke i IKT-Norge til Computerworld.no.

I motsetning til hans kolleger i Abelia frykter han at en endring i den grunnleggende modellen på nettet er en dårlig sak

- Forretningsmodellen man har valgt for nettet er at det er sluttkunden som betaler, ikke innholdsleverandørene. Men denne utviklingen endrer hele forretningsmodellen. Dette krever større samfunnsengasjement. I USA er dette en kjempedebatt. Også i Norge må dette tas politisk, sier Bjercke.

Dette kan få betydelige følger for mindre selskaper, mener Bjercke.

- Vi har et markedet som er tilgjengelig for små aktører. Innholdsmarkedet på nett er i en viktig utvikling. Nettet må være åpen for små som vil komme inn . Med det Telenor gjør nå kan inngangsbarrierene bli større. Det er en uheldig utvikling, sier han.

LES OGSÅ: - Nettet kan bli som kabel-tv