KORT: Det transatlantisk fibersystemet "Midgardsormen" trenger investorer. Foto: Manolo Franco/Pixabay

KORT: Det transatlantisk fibersystemet "Midgardsormen" trenger investorer. Foto: Manolo Franco/Pixabay

Monsterkabel kortere enn planlagt

Mye tyder på at den planlagte transatlantiske sjøkabelen Midtgardsormen ender ved Blaabjerg i Danmark.

- Vi er i samtaler med toneangivende leietakere med store datamengder. Det er selskaper som er egnet til å skape tillit i markedet. Men det viser seg at det ikke er noen interesse for Norge, mens det er stor etterspørsel etter kapasitet i en kabel til kontinentet. Vi har i våre planer en avstikker til Norge, men skal det lykkes må nok norske statlige eller private investorer på banen, sier daglig leder i Midgardsormen Bjørn Rønning.

Den 7.500 kilometer lange åtte-pars fiberkabelen fra USA til Danmark er prosjektert til to milliarder kroner i investeringer. Midtgardsormen er alt i samtaler med Telia som en mulig operatør av kabelen. Som kjent har Telia egen carriervirksomhet i motsetning til Telenor.

- Med de profilerte leietakerne for deler av kapasiteten i kabelen vi har på hånden, er det fullt mulig å få til finansiert, selv om vi på langt nær er i havn der. For oss gjelder at vi må selge først og så bygge. For Norge som samfunn har jeg en klar fornemmelse av at vi må gjøre som finnene. Bygge først og selge underveis. Det har lyktes der, hvorfor ikke her, sier Bjørn Rønning.

Det lille selskapet med utgangspunkt i Mo i Rana har foreløpig bare tre ansatte.

- Ideen er å etablere et transatlantisk fibersystem. Hypotesen vår er at det er stort industrielt behov både for kapasitet og særlig for diversitet. Hvis alt går i havn er systemet driftsklart i 2019. Flere av de eksisterende transatlantiske fiberforbindelser er i ferd med å gå ut på dato. Derfor er timingen riktig nå, sier Bjørn Rønning,

I første omgang er det Mo Industripark og datasenterinitiativet Artic Circle Data Center som står bak Midgardsormen finansielt.

Telekom