Mot åpning for mobilbruk på fly

Mot åpning for mobilbruk på fly

Forbudet mot bruk av pc, nettbrett og muligens mobiler på fly kan snart bli opphevet. Det foreslår en amerikansk arbeidsgruppe ifølge Wall Street

Det dreier seg om et forslag til nye regler utarbeidet av ei arbeidsgruppe i Federal Aviation Administration (FAA).

Utkastet er ikke endelig, men Wall Street Journal har fått fatt i et utkast.

Utkastet tyder på at det absolutte forbudet mot passasjerens bruk av elektronisk utstyr inntil flyet har nådd en høyde på 10 000 fot står for fall.

FAA har ikke myndighet utenfor USA, men vedtar de en oppmykning vil det høyst sannsynlig bli en standard i verden for øvrig også.

Mobiltelefon et særtilfelle

Utkastet nevner ikke mobiltelefoni eller mobildata. Årsaken er at det ikke ligger i gruppens mandat.

En mulig grunn til at rapporten er utsatt, kan være at gruppen ønsker å drøfte mobiltelefoni likevel, og overlate til FAA å avgjøre hvorvidt eventuelle anbefalinger til nye regler skal følges opp.

Det slås fast i utkastet at styrings-, kontroll- og navigasjonssystemer i fly de siste årene er blitt langt mindre påvirkelig av fremmede signaler.

Forbudet mot påslåtte mobiltelefoner, annet enn i flymodus er et annet: Det går på frykt for at mobilnett på bakken skal forstyrres av aktive mobiltelefoner i flyet.

Økonomisk gevinst

Utvilsom er utsiktene til økonomisk gevinst en av drivkreftene bak forslaget.

Tilgang på bredbånd og relaterte tjenester i fly utgjør et potensielt marked på anslagsvis 3 milliarder dollar. Dessuten utgjør forbudet ved avgang og landing et potensielt produktivitetstap.

Andre undersøkelser tyder på at hver tredje passasjer har en eller annen gang glemt å slå av personlig elektronisk utstyr under en flyreise. Det er ikke påvist at bruk av personlig elektronisk utstyr i strid med dagens forbud noen gang har satt liv eller eiendom i fare i forbindelse med en flyreise.

Telekom