Nå er det 4G på Grorudbanen

Nå er det 4G på Grorudbanen

Trippelsamarbeid med utbygging av moderne mobilnett langs t-banenettet er bra for alle parter.

Første banestrekk ut med oppgradert mobildekning til 4G-standard i Oslo er t-banen fra Oslo Sentrum til Vestli. Fredag ble det markert med Samferdselsminister, Byråd og med Sporveissjef Cato Hellesjø som vert sammen med de tre store teleoperatørene og en halv t-banevogn fylt med journalister. Ferden gikk fra Vestli nord i Groruddalen til Nationaltheateret på vestkanten i Oslo.

- Dette er et spleiselag mellom Tele2, Netcom og Telenor, der vi deler likt på utbyggingskostnadene. Telenor gjør den praktiske utbyggingen i dette prosjektet. Vi startet med Grorudbanen fordi den har gjennomgått en renovering og opprusting der det var naturlig å strekke kabel samtidig, sier direktør Hanne Løvstad i Tele2 til Computerworld.

Hun understreker at satsingen på å bygge ut dekningen på kollektivnettet i Oslo-bygdene ikke rammer utbyggingsplanene for resten av Norge.

- VI har allerede 75 prosent dekning i Norge, og store budsjetter for å bygge ut mobildekningen. Men tett trafikkerte områder er også viktig å få til slik at kvaliteten er god for alle brukere. Ikke bare de som har 4G-terminaler, men også 3G-trafikk eller den som har enkle 2G-mobiltelefoner nyter godt av god kapasitet og bedre kvalitet i nettet, sier Løvstad.

Hun forteller at en av fem mobilkunder fortsatt bruker 2G-telefoner, og de skal også få bedre dekning.

Tilsvarer befolkningen i Bodø - og Bergen

Linje 5 til Vestli er en av de tyngst trafikkerte t-banestrekkene i Oslo, med 42.000 reisende i hver retning hver dag. Det vil tilsvarer om lag hele befolkningen i Bodø by med de nærmeste forstedene hver vei, hver dag.

Økt bruk av kollektivnettet i Oslo er et effektivt klimatiltak. Ikke bare for å redusere globale utslipp fra landet som helhet, men også for lokalklimaet der støy, støv og eksos fra biltrafikk reduseres. Totalt reiser 221.000 med t-banen i Oslo daglig. For den som liker statistikk tilsvarer det om lag alle innbyggerne i Bergen kommune uten bydelene Fana og halve Arna.

- Her er ikke bare 4G-utbyggingen viktig infrastruktur, det er også et veldig viktig klimatiltak, poengterte administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

Kun 2,5 time i døgnet

Telenor står for selve byggejobben i dette prosjektet. Dette følger av det Løvdal omtaler som en vanlig arbeidsdeling mellom de store operatørene. De deler på hvem som bygger i tunneler og lignende felles infrastruktur.

Etter Grorudbanen er det strekket fra Sentrum vestover til Majorstua og Ullevål/Nydalen/Sinsen som er neste store utbygging, og så utvikles de øvrige strekkene i T-banenettet etter en prioritering som styres av antall reisende og opprustingsprogrammet. Mye vil være klart innen sommeren, og full dekning skal være oppnådd innen 2015.

- Vi har 2,5 time hver natt hvor det ikke er trafikk på T-banenettet og som vi kan strekke og bolte kabel. Det gjør det utfordrende og tidkrevende å bygge ut et fungerende nett for hele t-banen. Siden vi også bygger antennene langs etter banen betyr det at vi må bolte kabelen langs hele sporet mellom stasjonene, forklarer Løvdal.

Den nye Lørenlenka, som forbinder Ringbanen med Grorudbanen er eneste strekk der moderne mobilbredbånd legges inn fra starten av. Dette er en tunnel som skal gjøre framkommeligheten bedre for alle brukerne av kollektivnettet i Oslo-regionen.

Valgmulighet og bedre jobbing

Samferdselsesminister Kjetil Solvik-Olsen var også med på turen, og var enig i at dette var et viktig miljøtiltak og et eksempel på et vellykket spleiselag mellom offentlige og private aktører. Som samferdselsminister fra FrP kritiserte han naturligvis ikke de som kjørte bil, men understreket at det var viktig å kunne velge transportmiddel.

- Det er ikke bare viktig fordi man kan bruke underholdningsmulighetene i mobilene vi alle har bedre. Med 4G er det mulig å kunne jobbe mer effektivt også på vei til og fra møter og annet, og det er også viktig og bra for nærings- og arbeidsliv, sa statsråden blant annet.

Les om:

Telekom