Foto: iStock

NYBYGG: Mobiloperatørene har bygd ut mye 4G i 2016, og det gjenspeiler seg på de nyeste dekningstallene (Foto: iStock)

Nær 90 prosent 4G

Arealdekningen for 4G er nå omlag 87 prosent, mens befolkningsdekningen er på 99,5 prosent, melder Nkom.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nylig presentert sin rapport «Bredbånd i Norge», og det er her de nyeste tallene for mobildekningen i Norge framkommer. Telenor, Telia og Ice inngikk i høst en avtale om harmoniserte dekningskart, og det er dette som danner grunnlaget for tallene fra Nkom.

Stor vekst i 2016

Veksten for arealdekningen for 4G har vært svært stor, på grunn av at operatørene har gjort betydelige investeringer i nettverkene sine det siste året. På samme tidspunkt i fjor var arealdekningen for 4G mindre enn 50 prosent, mens Nkom altså har beregnet dekningen til nær 90 prosent nå.

Samtidig har dekningen der folk bor økt med 4 prosentpoeng, fra 95,2 prosent til dagens 99,5 prosent.

På dette tidspunktet i fjor var det også store geografiske forskjeller på 4G-dekningen. Nå melder Nkom at «forskjellene er redusert i betydelig grad». Det er i fylkene Sogn og Fjordane, Troms og Møre og Romsdal som har lavest arealdekning med henholdsvis 70,5, 74,8 og 75,7 prosent, melder tilsynet.

Les om:

Telekom