Nei til fusjon ga økte mobilpriser

Nei til fusjon ga økte mobilpriser


Den havarerte fusjonen mellom Telenor og Telia i Danmark hare gitt resultater; den mangeårige priskrigen på mobil ser ut til å være over og nå stiger mobilprisene.

Det siste er at Telenor i Danmark har hevet prisen på sitt billigste abonnement med 20 kroner til 129 kroner. I desember hevet TDC sin pris på billigste abonnement med 10 kroner. Det står i sterk kontrast til flere år med priskrig og stadig synkende priser og påfølgende synkende investeringslyst hos operatørene i Danmark.

Det forklarer Morten Imsgard, som aksjeanalytiker  i Sydbank med at prisstigningen er en direkte konsekvens av den havarerte fusjonen mellom Telenor og Telia.

TDC kunne snu

- I EU sa de at de ikke ville tillate fusjonen mellom Telenor og Telia fordi de fryktet at det ville føre til stigende priser. Og så var det akkurat det de likevel fikk. TDC utnyttet situasjonen der både Telia og Telenor hadde problemer med å finne løsninger når fusjonen havarerte. Det har skapt en annen markedsynamikk, sier Morten Imsgard til danske Computerworld.

Fortsatt ille for Telenor

I Danmark er det fortsatt mange analytikere som tror Telenor vil selge seg ut. Det er iallfall mange økonomiske faktorer som peker i den retning. Telenors rapport for 3. kvartal i fjor er en god dokumentasjon på årsakene til det.

                                   Ant. mobilkunder                   ARPU                        EBITDA

Danmark                     2,0 mill.                                  138                             10%
Sverige                       2,5 mill.                                  226                             32,1%             
Norge                         3,2 mill.                                  331                             44,8%

Av mange målefaktorer for mobiloperatører er ARPU (månedlig inntekt per kunde) og EBITDA de to kanskje viktigste. Tilnærmet tjente Telenor 193 kroner mindre per kunde per måned i Danmark sammenlignet med Norge. I Danmark tapte Telenor 233 millioner (operating profit) i 3. kvartal mens de tjente 1,9 milliarder i Norge og 641 millioner i Sverige. Og selv om også fastnett bidrar tungt både i Norge og Sverige, er resultatene i Danmark ikke noe Telenor kan leve med på lang sikt. Spørsmålet er nå om de nå kan reddes av en begynnende prisnormalisering.

Vil ikke gi raskt utslag

-  Hvis man ser på prisstigningen på nye produkter, så kommer ikke det å synes i Telenors regnskap i overskuelig framtid. Det er ikke dette som har innvirkning på eksisterende kunders ARPU.  Men prisstigningen har ført til at churn faller raskt i Danmark nå. Det betyr at bransjens salgs- og marketingskostnader reduseres og det betyr at man vil se en mindre forbedring på driften i Danmark i Q2 – kanskje allerede i Q1, sier teleanalytiker John Strand i en kommentar.

- Alt i alt er det positivt at industrien nå gjør det riktige etter å ha hatt en irrasjonell adferd i mange år – rent faktisk så har Telenor hatt en sentral rolle i prosessen som har kjørt prisene ned i Danmark, sier John Strand.

Les om:

Telekom