Neste år kommer mobil prioritering

Neste år kommer mobil prioritering

Post- og teletilsynet har fastsatt forskrift om prioritet i mobilnett ved krisesituasjoner. Ordningen dimensjoners for 10.000 brukere.

Via Post- og teletilsynet (PT) dekker staten det meste av operatørenes kostnader via en bevilgning på 30 millioner kroner.

Operatørene har sju måneder på å iverksette ordningen.

Les også: Aslak Røyklegger - Når mobilnettet ikke er for alle

Nasjonal gjesting

Formålet med prioritetsordningen er å gi brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene. Dette er viktig i krisesituasjoner.

Et prioritetsabonnement vil ha to fortrinn fremfor vanlige abonnement:

  • For det første skal prioriterte samtaler kunne bryte pågående samtaler. Dette skal inntre når kapasiteten er sprengt i det nettet der den prioriterte kunden har sitt abonnement.
  • For det andre skal prioriterte samtaler kunne gjennomføres via andre mobilnett (nasjonal gjesting), når kunden er utenfor dekning i eget nett.

Pågående nødanrop skal ikke kunne brytes av prioriterte brukere.

Samfunnskritisk virksomhet

Prioriterte brukere må være tilknyttet en virksomhet, og denne blir underlagt en godkjenningsordning for å kunne tildeles prioritetsabonnement. Ordningen skal dimensjoneres for inntil 10 000 brukere.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet behovsanalyse for en prioritetsordning ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv. DSB og PT vil sammen definere retningslinjer for å velge ut hvem som kvalifiserer til å få prioritet.

Prioritet i mobilnett er ett av flere tiltak PT setter i verk etter erfaringene med problemer, særlig utfall og overbelastning, i mobilnettene de siste årene.

- Erfaringene viser at samfunnet er svært avhengig av mobilkommunikasjon. Prioritetsordningen er et viktig bidrag til å gjøre samfunnet mindre sårbart for overbelastning og lokale utfall i mobilnettene, sier PT-direktør Torstein Olsen.

Les om:

Telekom