Nesten alle har bredbånd-tilgang

Nesten alle har bredbånd-tilgang

Bare 4.000 husstander står uten tilgang til bredbånd i Norge. Å få med de siste kan bli vanskelig.

I vår var bredbåndsdekningen i Norge på 99,6 prosent. I utgangen av året vil den være på 99,8 prosent, og da skal bare 4.000 husstander stå uten mulighet for å få bredbånd. Det melder Anb.

- Det vil være forholdsvis kostbart å gi dekning til de siste 4.000, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Kleppa til nyhetsbyrået.

LES OGSÅ: Ligger 101 år etter Japan

Regjeringen har brukt 750 millioner kroner til et spleiselag med andre aktører om å få så mange som mulig med på bredbånds-morroa. Samlet sett har dette utløst 1,5 milliarder kroner i bredbånds-arbeid, ifølge Anb.

- Tilgangen på bredbånd er viktig for bosetting og næringsliv i alle deler av landet, sier Kleppa, som ikke vil si noe særlig om når Norge kan få 100 prosent bredbånds-dekning.

LES OGSÅ: Vi kaster oss over mobilt bredbånd

Teleplan Consulting har evaluert dekningen. De melder ikke overraskende at fylker hvor færre bor i tettsteder har lavere dekning enn fylker med høy befolkning i tettsteder.

Les om:

Telekom