Netcom avhengige av Telenors fiber

Netcom avhengige av Telenors fiber

Netcoms basestasjoner trenger mer Telenor-fiber for å ta unna 4G-trafikken.

Overgangen fra et fast til et mobilt bredbånd er allerede i full gang. Netcoms administrerende direktør, August Baumann, understreker at selskapet satset for fullt på 4G og har nå full dekning i Oslo.

- Vi kommer til å bygge ut Trondheim, Bergen og Stavanger i de nærmeste månedene, understreker Baumann.

Dette betyr at Netcom igjen er først ute når det gjelder mobilteknologi som de også var når det gjaldt 3G. Telenor på sin side ser ut til å legge opp til et langt mer sedat tempo i sin utbygging. Dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, i Telenor understreker at selskapet arbeider med 4G, men at Netcom kommer til å bli alene en god stund ennå.

- Vi kommer ikke til å være klare før i 2012, men da skal vi også slå på lyset, sier Amundsen.

Med en slik bibelsk referanse fra Amundsen er det altså klart at Netcom får to år til som eneste 4G-tilbyder i Norge.

Et helt nødvendig tiltak

Bruken av mobildata øker eksplosivt. Dette skyldes ikke bare det faktum at mange nå benytter mobildata langt mer enn tidligere, men også at iPhone har ført til en eksplosiv økning i mobildatabruk. Det er liten grunn til å anta at bruken kommer til å bli mindre de nærmeste årene. 4G tilbyr i dag en datahastighet som - fra Netcoms side - garanteres å skulle tilsvare ti ganger så store hastigheter som Turbo 3G. Da sitter vi med andre ord med et mobilt datanettverk som i mange tilfeller overstiger det den vanlige forbruker har i sitt vanlige kablede bredbånd, rent hastighetsmessig. Her kommer vi også til sakens kjerne.

Innføringen av 4G kommer til å føre til en enorm belastning i nettene. Hvis vi legger dagens tall til grunn så er trenden klar. Vi kommer til å benytte det mobile bredbåndet stadig mer til datatrafikk. Dette er også helt naturlig når man ser at hastighetene vi kommer til å få i disse nettene tilsvarer, og i mange tilfeller overstiger, de hastighetene vi oppnår i det kablede bredbåndet. Flaskehalsen i det mobile nettet blir da ikke lenger det mobile nettet selv. Det blir det kablede nettet som skal ta trafikken fra basestasjonene som må oppgraderes.

- Vi er helt avhengige av at Telenor bygger ut infrastrukturen i fibernettet rundt basestasjonene for at våre 4G-nett skal fungere tilfredsstillende, sier Øyvind Vederhus, kommunikasjonssjef i Netcom.

Med andre ord er det Telenor som nok en gang sitter på nøkkelen for det ganske land. Og selv om selskapet arbeider med saken, ser det ikke ut til at de forhaster seg i prosessen.

Et Telenor-anliggende

Telenor er som sagt helt sentral i denne nødvendig infrastruktur-utbyggingen. Det er dette selskapet som eier mesteparten av infrastrukturen i Norge og dermed også oppgraderer den. Når belastningene, les antall brukere, stiger i 4G-nettet blir belastningene så store fra basestasjonene og ut i kjernenettet at det kun er fiber som duger.

- Vi kan i dag tilby opp til 7,2 Mbit i mobilnettene uten fiber frem til basestasjonene. Skal hastigheten over dette er vi helt avhengige av å få bygget ut fibernettet, understreker Amundsen i Telenor.

- I dag har vi fibret opp mellom 15 og 20 prosent av våre basestasjoner. Dette betyr at vi har en svært lang vei som skal gåes frem mot 2012, fortsetter Amundsen, som også erkjenner at dette er et problem for Netcom - som i dag kjøper fiberaksess fra Telenor.

Telenor erkjenner at 4G neppe vil ha en vesentlig distriktsprofil før tidligst i 2015, les mer på neste side!

Les om:

Telekom