Netcom frykter dyrere ringeminutter

Netcom frykter dyrere ringeminutter

Samferdselsdepartementet lar Tele 2 og Network Norway ta mer i termineringsavgifter. De jubler, andre fortviler.

Post- og teletilsynet (PT) har vedtatt en regulering av den såkalte termineringsprisen, prisen mobilselskaper tar for å ta i mot samtaler fra andre mobilselskaper.

Vedtaket innebærer at terminprisene trinnvis trappes ned.

Vedtaket har blitt klaget på fra hele sju mobilaktører. Telenor og Netcom mener termineringsprisen er satt for høyt. De øvrige fem, deriblant Tele 2 og Network Norway mener derimot prisen er for lav.

De to sistnevnte mener den lave terminprisen truer utbyggingen av deres mobilnett – særlig sett i lys av finanskrisen.

Nå gjør Samferdselsdepartementet unntak for Tele 2 og Network Norway i en begrenset tidsperiode. De to har, etter en omfattende klagerunde med departementet og PT, fått gjennomslag for argument om behov for inntekter til finansierning av eget mobilnett.

Dermed får Tele2 og Network Norway ta mer i termineringsavgifter enn alle andre. Disse to skal også trappe ned, men altså saktere enn de andre. Alle termineringsprisene kan du se her.

Ingen av de øvrige har altså fått gjennomslag for sine klager.

- Bra på sikt

Statssekretær Geir Pollestad sier via en pressemelding at det er greit at Tele 2 og Network Norway får operere med noe høyere terminpriser i en begrenset tidsperiode, så lenge Norge får et tredje mobilnett ut av det.

- En tredje nettilbyder vil kunne bidra til bærekraftig konkurranse i hele landet og vil være en viktig ny aktør i det norske mobilmarkedet, sier statssekretær Geir Pollestad i en pressemelding.

Departementet mener nå at en for bratt nedregulering av terminpriser for disse to, kan få ringvirkninger for utbyggingen av nettet, som etter planene skal dekke 75 prosent av befolkningen.

- Termineringsprisene i mobilnettene bør settes ned. Samtidig er det viktig at disse prisene bidrar til bedre konkurranse over hele landet, sier Pollestad.

Post- og teletilsynet skal i tiden fremover følge opp at mobilnettet faktisk blir bygd ut, og krever halvårlige rapporter så lenge terminprisene er høyere enn konkurrentene.

Netcom frykter høyere ringepriser, og Network Norway ber Telenor og Netcom slutte å være smålige, les mer på neste side!

Les om:

Telekom