Network Norway senket Netcom

Network Norway senket Netcom

Netcom-inntektene falt med flere hundre millioner kroner i 2009.

Det svensk/finske teleselskapet Teliasonera la i dag frem resultatene for 2009 og fasiten ble en økning i inntektene på 5,4 prosent til over 109 milliarder svenske kroner, eller i overkant av 82 milliarder norske kroner.

Telenor la i går frem sine resultater som viste at omsetningen har økt fra 96,2 milliarder kroner i 2008 til 97,7 milliarder i 2009. Dermed er Telenor betraktelig større enn Teliasonera.

Faller i Norge

Den norske delen av Teliasoneras mobilvirksomhet består i Norge av Netcom og datterselskapet Chess. Inntektene for disse selskapene til samme falt i 2009 med fem prosent til rundt 7,2 milliarder norske kroner.

Ifølge kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom skyldes nedgangen i stor grad at Network Norway droppet samarbeidet med Netcom og reduserte dermed termineringsinntektene med flere hundre millioner kroner.

- Inntektene falt, men vi hadde i fjor et betydelig kostnadsfokus som bidro til at vi slo marginmålet på 35 prosent til 35,2 (EBITDA-marginen red. anm), sier Vederhus.

- Fortsetter kostnadskuttene i år?

- Vi er litt lei kostnadskutt og i år skal vi fokusere på topplinjen, sier kommunikasjonssjefen og legger til:

- Netcom skal bli mer aggressive og hente inn igjen inntektene.

Kuttisme i morselskapet

Telesonera som konsern har lagt frem brukbare resultater etter store kostnadskutt. Kostnadsbasen til det svensk/finske teleselskapet ble redusert med 13 prosent i året som gikk og fikk et resultat før skatt og finanskostnader (EBITDA) på rundt 29 milliarder norske kroner.

I utgangen av fjoråret var det 29.734 ansatte i teleselskapet, og det nesten 2500 færre personer enn ved utgangen av 2008.

I selskapets årsrapport er det ikke varslet ytterligere besparelsestiltak og konsernsjef Lars Nyberg påpeker at de kostnadskuttene som nå er gjort, har gitt et svært positivt bidrag til resultatet.

- En av de tingene som jeg og resten av ledelsen er spesielt stolt av, er at vi har klart å bryte trenden med stadig økning i kostnadene. Dette er et resultat av betydelige kostnadsbesparelser i de nordiske og baltiske landene og kostnadsbevissthet, sa han i forbindelse med fremleggelsen av resultatene.

Telekom