Nextgentel holder skansen

Nextgentel holder skansen

NextGenTel (NGT) makter å holde en forbausende stabil kundemasse på kobbernettet via xDSL.

De tapte bare 2200 xDSL-kunder i første kvartal og har samlet bare tapt 8000 på to år.

- Hva er årsaken til at NextGenTel (NGT) har så lite frafall i et synkende xDSL-marked og mister bare like mange på to år som Telenor gjorde siste kvartal på to år?

- Telenor selger aktivt over på fiber og kabel. Det gjør ikke vi. xDSL vil være et betydelig marked vi mange år framover, sier adm. direktør Eirik Lunde.

NGT er det tredje største bredbåndselskapet målt i antall kunder i Norge etter Telenor og Get hvis vi holder tjenesteselskapet Altibox utenfor. Første kvartal viser at NGT har 142 800 bredbåndkunder pluss 5000 kunder som er plassert i Telio – samlet 148 000. I tillegg har NGT 20 000 bedriftskunder stabilt i de siste kvartalene. ARPU i privatmarkedet ligger stabilt på om lag 350 kroner. Av de 142 800 aksesskundene i NGT har 21 000 VoIP og 10 900 IPTV.

NGT er den klart største virksomheten i Telio Group med 223 millioner kroner i omsetning i første kvartal mens hele gruppen hadde 322 millioner. EBITDA i Telio Group endte på 76,8 millioner kroner, NGT endte på 53 millioner kroner i EBITDA første kvartal og EBIT i NGT på 29 millioner.

NGT i tall

Omsetning Q1 2014

223

EBITDA 1. kvartal 2014

53

EBIT 1. kvartal 2014

29

Forventet 2014 omsetning

898

Alle tall i millioner kroner

Det foreligger ikke helt sammenliknbare tall for 2013 da Telio overtok NGT fra 1. februar 2013.

Imøteser åpne nett

I sin guiding i aksjemarkedet stipulerer Telio Group en flat omsetning i Nextgentel på om lag 900 millioner kroner både i 2014 og 2015.

- I hele det norske bredbåndmarkedet ser vi en betydelig overgang fra lavhastighets ADSL til fiber og kabel. Hvordan vil NGT møte den utfordringen?

- Det finnes fortsatt kraft i kobbernettet med stadig mer avansert utnyttelse. Fra 1. januar kan vi også slippe til i Telenors fibernett og vi bør kunne starte innsalg allerede til høsten, sier Eirik Lunde.

- Både EU, Forbrukerrådet og sentrale myndigheter har signalisert at alle nett med tiden vil bli åpne. Tiden med lokale monopoler vil snart være forbi. Jeg forutsetter at regelverket etter hvert blir slik at vi kan leie nett og tilby våre tjenester på samme tidspunkt som utbygger.

- Men tror du noen vil bygge fibernett med investeringer i 20-30 000 kroners-klassen per kunde og samtidig slippe utleier til fra start?

- Utbygger må selvsagt kompenseres i form av leieavtaler. Jeg er overbevist om at det er fullt mulig å lage et regelverk som både ivaretar incitament for investeringer og åpen konkurranse i alle nett – og da ikke bare Telenors nett, sier Eirik Lunde.

Han tror for øvrig det norske bredbåndmarkedet er modent for ytterligere konsolidering og utelukker ikke at Telio Group vil foreta oppkjøp dersom det skulle by seg relevante muligheter.

Les om:

Telekom