Nødnettet krevde mer enn antatt

Nødnettet krevde mer enn antatt

Flere sektorer, ansatte ut og inn og ulike teknologier forsinker det store it-prosjektet.

- Vi har det ganske hektisk for tiden, sier sjefen for det nye Nødnettet, Tor Helge Lyngstøl.

Direktøren for Direktoratet for nødkommunikasjon har hatt hendene fulle den siste tiden. Kritikken har haglet i media om forsinkelser i prosjektet, og mange nordmenn liker ikke at det havner radiomaster ved siden av huset.

Det er likevel ikke Lyngstøls største utfordring med det nye heldigitale, sikre nettet for alle nødetatene. Som i mange store, offentlige prosjekter er det samspillet og det tverrsektorielle som gir størst hodebry.

Ulike ståsted

Politiet, brannvesenet, helsevesenet og andre redningsetater har i dag forskjellige nett. De bruker egen infrastruktur, har egne kanaler og en begrenset radiodekning.

Det nye systemet skal samle dem alle.

Rent teknologisk er det altså ulike utgangspunkt. Det har likevel vist seg at den organisatoriske siden av prosjektet er større enn det Lyngstøl hadde forventet.

Politiet tilhører staten, og har ett nett for hvert politidistrikt. Brannvesenet er kommunalt, og har nærmere 230 lokale nett i Norge. Helsevesenet har et landsdekkende nett, som bygger på det gamle, manuelle mobilnettet, mens andre etater som Norsk Folkehjelp har mellom 50 og 80 nett.

Flere sektorer

Arbeid på tvers av nødetatene har derfor krevd mye. Tiden går fort når så mange skal samarbeide.

- Det har vært utfordrende å ha tilfredsstillende fremdrift når det er så mange interessenter, innrømmer Lyngstøl.

Det er også det tverrsektorielle arbeidet som Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) tok opp i sin evaluering av prosjektet. Difi påpekte at det er rom for forbedringer for å bli mer effektive.

- Rapporten var positiv slik vi ser den. Det er uvant for det offentlige å jobbe på tvers av sektorer, og Difi peker på noe viktig, sier kontraktsansvarlig Nina Myhren i Direktoratet for nødkommunikasjon.

Som et eksempel på det store arbeidet som er lagt ned av mange, viser Lyngstøl til kontrakten og kravspesifikasjonen som ligger på pulten hans. Den er en halv meter høy, og sidene har trykk på begge sider.

Nødnettet har nådd en testfase, les videre på neste side!

Telekom