Nordisk taper i mobil databruk

Nordisk taper i mobil databruk

Trodde du at nordmenn var verdensmestre i mobilbruk? Det stemmer ikke. Svensker og finner og dansker går oss en høy gang i datatrafikk.

Teletilsynene i de nordiske landene har sammen utarbeidet en rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon.

Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2012 for blant annet fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd. Rapporten omfatter også markedsdata fra Estland og Litauen.

3,5 ganger mer

Den totale datatrafikken i mobilnett i Sverige og Finland var henholdsvis 3,5 og 3 ganger så stor som i Norge, korrigert for forskjell i antall abonnement.

I Sverige genererte hver abonnent i gjennomsnitt 12,6 Gbyte i mobile nett i 2012. De finske abonnentene følger rett etter med 10,4 Gbyte i gjennomsnitt. I Danmark er tilsvarende tall 5,2 Gbyte, mens det i Norge er 3,6 Gbyte.

Svenskene øker mest

Og da skulle du kanskje tro at Norge øker mest, men så er ikke tilfelle.

De som alt bruker mest øker også mest. Sverige hadde en økning i den totale datatrafikken fra 2011 til 2012 på 75 prosent.

Norge og Danmark hadde til sammenligning en økning på om lag 65 prosent.

Norge øker mest på fast

Norge har sammen med Danmark og Island, større utbredelse av fast bredbånd enn i Sverige og Finland når vi korrigerer for forskjeller i folketallet.

Dette kan være én forklaring på den store forskjellen i datatrafikk i mobile nett mellom Sverige og Finland på den ene siden og Norge, Danmark og Island på den annen side.

Den årlige veksten i antall abonnement for fast bredbånd er lavere enn tidligere, og i noen land har veksten nesten flatet ut.

I Norge var det en økning i antall abonnement fra 2011 til 2012 på bortimot 4 prosent, mens økningen i Sverige var på om lag én prosent. På Island og i Danmark og Finland lå veksten mellom disse to ytterpunktene.

Flere bruker høyhastighet i Sverige

Antall faste bredbåndsabonnement med høy kapasitet øker i alle de nordiske landene, men det er betydelige forskjeller i utbredelsen.

I Norge har 12 prosent av alle abonnement en nedlastingskapasitet på 30 Mbps eller mer. I Sverige er denne andelen nesten 30 prosent.

Merk at dette er en oversikt over aktive abonnement på høykapasitet. Mer enn 1 million husstander og bedrifter i Norge har tilgang på høyhastighetsnett om vi regner 400 000 på fiber og 560 000 på kabel pluss om lag 70 000 på VDSL.

Sverige har til sammenlikning 1 million fiberbrukere.

4G-utbygging stimulerer

Utviklingen for elektroniske kommunikasjonstjenester i Estland og Litauen er denne gangen inkludert i rapporten.

Mobilabonnentene i Estland generer gjennomgående mer datatrafikk enn norske mobilbrukere når vi korrigerer for forskjeller i antall abonnement. Det kan ha sammenheng med en rask utbygging av 4G i landet.

Les også: Koster flere hundre millioner

I Litauen utgjør bredbånd basert på fiber en større andel av totalt antall faste bredbåndsabonnement sammenlignet med de nordiske landene. Hele 47 prosent av alle bredbåndsabonnement i Litauen har en nedlastingskapasitet på 30 Mbps eller mer.

Den totale utbredelsen av fast bredbånd og mobilt bredbånd er likevel lavere enn i de nordiske landene når vi korrigerer for forskjeller i folketallet.

Les om: