Nordmenn bruker minst datatrafikk

Nordmenn bruker minst datatrafikk

Post- og teletilsynet overrasket over nordisk bruk av mobilt bredbånd.

Antallet mobile bredbåndsabonnement øker i hele Norden, men minst i Norge, viser en nordisk telekomundersøkelse fra Post- og teletilsynet (PT).

- Man kan undre seg litt over at undersøkelsen viser at veksten i antall mobile bredbåndsabonnement er sterk i alle de nordiske landene, mens Norge har en svakere utvikling, sier avtroppende PT-direktør Willy Jensen i en pressemelding.

Finland og Sverige i tet

30 prosent av innbyggere i Finland har nå et dedikert abonnement for mobilt bredbånd. Tilsvarende andel er 18 prosent i Sverige, 14 prosent i Danmark, 12 i Norge og 11 på Island. Bruken av fast bredbånd er tilsvarende noe lavere i Sverige og Finland.

Sverige og Finland leder også når man ser på hvor mye data som sendes over mobilnettet. Svenskene brukte i snitt om lag 4,2 gigabyte i fjor for hvert mobilabonnement, mens finnene brukte 4 gigabyte. Dette omfatter både ordinære abonnement og mobilt bredbåndsabonnement.

- Danskene bruker 1,9 gigabyte og islendingene 1,6 gigabyte, mens nordmenn er enda mer beskjedne med mobil datatrafikk i nordisk sammenheng og bruker bare 1,5 gigabyte, sier Jensen.

Ulikhetene øker

Ifølge PT-undersøkelsen ledet Sverige og Finland an i utviklingen også i 2009, men ulikhetene mellom landene har blitt enda større det siste året.

- Det er vanskelig å peke på en bestemt årsak til at veksten er mindre i Norge. Vi har en relativt lav andel mobilt bredbåndsabonnement og en relativt høyere andel fast bredbåndsabonnement, sier Jensen.

Priser og dekningsgrad for mobilt bredbånd kan være faktorer som bidrar til forskjellene. Dersom man ser på bruken for de dedikerte abonnementene for mobilt bredbånd er svenskene også de mest aktive brukerne.

Les om:

Telekom