- Nordmenn har nok båndbredde

- Nordmenn har nok båndbredde

Vi bruker ikke kapasiteten vi allerede har. Likevel vil mange ha mer.

Post- og teletilsynet (PT) har sluppet en ny rapport, der de blant annet sjekker hvor mye av båndbredden vi faktisk bruker. På dette området er konklusjonen at vi er langt unna å bruke opp det vi har.

For politikere og bransjeorganisasjoner som har kjempet for stadig høyere hastigheter over hele landet, kan det resultatet fra undersøkelsen fremstå som et paradoks.

- Vi har jo hatt et kraftig press for økt utbygging, særlig i distriktene. På den andre siden blir kapasiteten langt fra utnyttet. Men for næringsliv som vil være innovativt er høy bredbåndskapasitet viktig, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

Triple play

Rapporten viser også at det benyttes flere tjenester på hver enkelt aksess og tjenestene blir mer integrert i hverandre. Hovedtjenestene er data, bredbåndstelefoni og tv. Fire av ti husstander med fiber bruker «triple play», for husstander med kabel-tv er tilsvarende tall sju prosent.

– Fremdeles er det likevel mye båndbredde ledig både i fiber- og kabel-TV-nettene, og det er særlig spennende å se hvor fort generasjonsskifter i borettslag fører til at også kabel-TV-nettene går fra å være et tradisjonelt TV-nett til et multimedianett i samme grad som fiber, sier PT-direktør Willy Jensen i en pressemelding.

- Ved utgangen av 2009 hadde 53 prosent av kabel-tv-kundene bare tv og ingen andre tjenester, men dette bildet tror jeg er betydelig endret om få år, sier han.

- Historieløst

Per Morten Hoff, generalsekretær i Ikt-Norge, mener nordmenns manglende utnyttelse av bredbåndskapasiteten ikke betyr at vi må slutte å mase på høyere hastigheter.

- Willy Jensen må forstå at vi bygger bredbånd for framtiden og ikke for gårsdagens behov og etterspørsel, sier Hoff i en pressemelding.

IKT-Norge mener Jensens uttalelser er "historieløse" om han mener Norge har høye nok bredbåndshastigheter.

- Dette er et slag i ansiktet på en hel næring som står på hardt for å bygge ut morgendagens infrastruktur – superbredbånd, sier Hoff.

Les om: