Foto: Nancy Louie

REGJERINGEN MÅ VÆRE MED: Bjørn Vik i Bulk Infrastructure mener regjeringen ikke kan overlate all fiberinfrastruktur til private aktører. De må gjøre som Finland - selv ta regningen. (Illustrasjonsfoto: Nancy Louie)

Norge - en digital avkrok

- Det er ikke kapasitet ut av landet det er mangel på. Det er diversitet og redundans. Får vi ikke flere slike blir Norge en digital avkrok, advarer Bjørn Vik i Bulk Infrastructure.

-  Regjeringens ambisjoner holder ikke uten fiberkabler til utlandet, da forblir vi en digital avkrok. Og store internasjonale selskaper vil ikke plassere sine data i en avkrok, sier Bjørn Vik i Bulk Infrastructure.

Og få vet bedre enn han hva det dreier seg om. Bulk drifter landets viktigste knutepunkt for utenlandsfiber, i Alfabygget (OS-IX) i Oslo.

Handler ikke om kapasitet

- Internasjonale storaktører krever i dag tre eller fire uavhengige framføringsveier til sine datasentre. Det er her skoen trykker for Norge. Derfor er det viktig å få til nye sjøkabler til kontinentet og kanskje også til London som er et av de viktigste knutepunktene for internett-trafikk i Europa, sier Vik.

Den 2. mai møttes en rekke aktører på området transportfiber i Samferdselsdepartementet. Der var både Broadnet, Altibox,Telenor, Tampnet, Eidsiva, Bredbåndsfylket Troms, IKT-Norge, Abelia, Jernbaneverket, Statnett Invest in Norway og flere departementer.

Staten har mye mørk fiber

- Hvis du spør Broadnet eller Telenor i dag om de kan levere mørk fiber på lange strekk i Norge er deres svar nei. I realiteten er det Jernbaneverket og Statnett som disponerer mest transport fiber innenlands i Norge, og det er her vi som bygger datasentre kan finne samarbeidspartnere gjennom eksisterende forretningsmodeller, sier Vik.

Bulk har benyttet tilgjengelige forretningsmodeller nevnt over  for å kunne disponere egen mørk fiber vei mellom OS-IX og N01 Campus.

Lær av Sverige og Finland

- Det lar seg gjøre å løse de utfordringene vi ser. Men da må norske myndigheter gjøre som de svenske, Begynne å tenke industriutvikling på lang sikt og ikke overlate sjøsettingen av sine visjoner til private aktører. De må på linje med Finland ta regningen. Hvis ikke forblir vi en digital avkrok som fort kan miste muligheten til et nytt, bærekraftig industrieventyr basert på norsk kraftoverskudd, sier Vik.

Her kan det nevnes at den finske transportministeren nylig har tatt et initiativ til å få realisert ROTACS – en fiberkabel til flerfoldige milliarder gjennom Nordøstpassasjen til Kina og Korea.

Google mot Telenor

- Et moderne datasenter er i dag intet annet enn et veldig avansert ISP. Situasjonen på mørk fiber innad i Norge er slik at det koster mange ganger mer å frakte data fra Oslo til Kristiansand enn det gjør på overføre dem fra Amsterdam til Oslo. Det første som bør skje er at Nkom påtar seg ansvaret for å registrere og oppdatere en god oversikt over hva som finnes av fiberkabler og hvilke ulike tjenestenivåer som tilbys hvor. Mye kan oppnås ved samordning, sier Vik.

- Hva skjer hvis norske teleoperatører nå ikke kjenner sin besøkelsestid?

- Aktører som Google, Microsoft, Apple, Facebook og Amazon får mer og mer innhold og de bygger sine egne transportnett for sine data også til Europa. Hvis ikke aktører som Telenor nå hever blikket opp fra mobiltelefonen, vil innholdsleverandørene selv kunne utfordre enda mer enn de gjør i dag. Teleoperatørene må da tenke nye partnerskap og nett som de som kontrollerer innholdet ønsker, avslutter Vik.