Norge på bredbåndstoppen

Norge på bredbåndstoppen

Kun dansker og nederlendere bruker bredbånd mer enn nordmenn.

En ny internasjonal undersøkelse plasserer Norge på tredje plass i antall bredbåndstilknytninger i forhold til folketallet. Kun Danmark og Nederland har mer utbredt bruk av bredbånd.

- Dette er gode nyheter både for arbeidet med digital fornying av offentlig sektor og for ikt-næringen. Vi er nå i ferd med å gi de siste husstandene i landet et bredbåndstilbud. Når stadig flere velger å ta tilbudet i bruk fremmer dette både offentlig og privat tjenesteutvikling på nettet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys, i en pressemelding.

1,6 millioner abonnenter

Ifølge de ferske OECD-tallene har Norge 1 554 993 bredbåndsabonnement. Tallet inkluderer både privat- og bedriftsmarkedet. Ifølge OECD innebærer dette at gjennomsnittlig hver tredje nordmann, 33,4 prosent av befolkningen, har et bredbåndsabonnement.

Med tanke på at flere personer ofte er knyttet opp mot samme abonnement, er tallet på personer med tilgang til bredbånd betydelig høyere.

Norge klatrer en plass fra siste OECD-måling i desember 2007. Kun i Danmark (36,7 prosent) og Nederland (35,5 prosent) er bruk av bredbånd mer utbredt. Gjennomsnittlig antall bredbåndsabonnement per 100 innbyggere i OECD-området er 21,3.

- I Norge er vi blant de fremste til å ta i bruk ny teknologi. Regjeringens millionsatsinger på bredbånd til alle husholdninger er derfor riktig og viktig, sier Heidi Grande Røys.

Hva er bredbånd?

Hvor lenge Norge holder tredjeplassen er imidlertid uvisst. Midlene til videre utvikling av høyhastighets bredbånd til hele landet ble ikke videreført i årets statsbudsjett. Regjeringen sier seg dermed fornøyd med utbygging av bredbånd på 640kbit/s.

- IKT-Norge er skuffet over at Regjeringen sier seg ferdig med bredbåndsutbyggingen i landet, dette blir som om man skulle slutte å bygge veier i Norge på 1950-tallet, sa Per Morten Hoff etter at statsbudsjettet ble offentliggjort.

Satset

Regjeringen har de siste årene satset nær 700 millioner kroner på å gjøre bredbånd tilgjengelig i hele Norge. Undersøkelser viser at 99,8 prosent av husholdningen vil ha et bredbåndstilbud ved utgangen av 2008.

Tallene i OECD-undersøkelsen er fra juni 2008. OECD måler antall bredbåndsabonnement per 100 innbyggere i landene de sammenlikner. SSB måler bredbåndspenetrasjon på en annen måte. Ifølge SSB har 73 prosent av alle husstandene i Norge gått til anskaffelse av bredbånd.

Telekom