Norge tredje best i innovasjon

Norge tredje best i innovasjon

Fra femteplass til bronse på ett år, men svenskene slår oss igjen.

Norge rykker opp fra femte til tredjeplass i rangeringen av innovasjonsdrevne økonomier i Europa, ifølge Connectivity Scoreboard 2010.

- Konsistent sterk på de fleste områder. Norge får høyeste skår på forbruker og bedriftsskalaen og gjør det også bra i det offentlige, kan man lese i begrunnelsen.

Norge får 7,74 poeng og ligger dermed bare bak USA og Sverige, sistnevnte har førsteplassen. Norge og Sverige er ganske jevnbyrdige, men Sverige skårer mer på utrulling og penetrasjon av avansert massemarkedsinfrastruktur.

Høyst brukerandel på internett

På forbrukerbruk og kunnskap skårer Norge best blant verdens land. Vi har høyest brukerandel når det gjelder nettbank og har også høyest andel nettbrukere per hundrede individ.

Og som nevnt skårer vi også godt på bedriftsbruk. Pengebruk på it-tjenester blant norske bedrifter er relativt høy, og det samme gjelder internettt-tilstedeværelse blant selskaper og andel bruk av forretningsrelevante elektroniske transaksjoner. Landet gjør det også helt ok når det gjelder arbeidsstyrke-kvalitet og forskningsintensivitet.

Når det gjelder det offentlige får Norge mye skryt for e-tjenester og bruk av dette blant landets befolkning. Vi var også en tidlige leder når det gjelder å koble opp skoler på bredbånd.

Ankepunkter

Så over til det svake. På konsumerinfrastruktur taper vi mot Sverige og Nederland her. Blant annet på grunn av lavere 3G-penetrasjon og at vi henger tilbake når det gjelder utrulling av neste generasjons bredbåndsinfrastruktur.

Vi er heller ikke helt ramme på bredbånd, snitthastigheten ligger på 5 mbit, og vi ligger dermed bak land som Japan, Korea, Sverige og Nederland.

Et annet ankepunkt er innen feltet bedriftsinfrastruktur. Norske bedrifter ser ut til å investere mindre på informasjons- og kommunikasjonsteknologimaskinvare og programvare i tillegg til forskning og utvikling innenfor samme felt sammenlignet med enkelte naboland samt USA. Videre er pc-penetrasjon og bedriftstelefon-penetrasjon ikke så høy, ifølge rapporten.

Les hele rapporten her.

Telekom