Foto: PDPics/Pixabay

FIBER: Samabeidet mellom mange aktører om stamfiber mellom Trondheim og Narvik er ett av flere regionale transportnett i Norge. Foto: PDPics/Pixabay

Norge trenger et alternativt transportnett

Transportkomiteen i Stortinget vil ha et nytt transportnett som selvstendig alternativ​ til Telenors nett i Norge.

Dette er det mest markante forslaget fra flertallet i transport og kommunikasjonskomiteen i sin innstilling til ekomplan som skal behandles i plenum i Stortinget 29. november. Og de er ikke alene om å tenke i de baner.

Vil ha flere nett

I innstillingen heter det:

«Flertallet er opptatt av at det bygges ut et transportnett som blir et reelt selvstendig alternativ til det som i dag eies av Telenor. Dagens infrastruktur er unødvendig sårbar rent beredskapsmessig, i tillegg til at rene konkurranse– og forbrukerhensyn tilsier at det er formålstjenlig med flere alternative transportnett. Flertallet ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan stimulere til at dette kan realiseres, fortrinnsvis med utgangspunkt i eksisterende alternative fibernett.»

Nasjonale virkemidler

Om datasentre sier komiteen blant annet:

«Komiteen viser til at dersom Norge skal ha mulighet til å konkurrere om nye store datasenteretableringer, er det nødvendig at myndighetene har en offensiv rolle og legger forholdene til rette også gjennom bruk av nasjonale virkemidler for å få etablert fiberkabler til utlandet der det er hensiktsmessig. Skal Norge for eksempel ta ut potensialet som lokaliseringsland for store datalagringssentre vil tilgang på svart fiber være en viktig vurdering.»

Et godt utgangspunkt

Og det spørsmålet adresserte statssekretær Reynir Johannesson på Tek-konferansen på Fornebu onsdag:

- Vi må ikke snakke Norge ned. Vi har mye mørk fiber og gode utenlandsforbindelser til Danmark og Storbritannia. Det jeg kan røpe av kartleggingen som nå pågår er at det nok trengs bedre tverrforbindelser mellom Øst-Norge og Vestlandet. Det er så absolutt å ønske at alternative nett finner sammen i et samarbeid à la Easy Fibre i Sverige, sa Reynir Johannesson.

Indirekte antyder han da at det nok kan være behov for en utenlandskabel til Tyskland. Utredningen som Nkom foretar er ventet før jul.

Også på bredbåndskonferansen til Defo/KS bedrift som samlet en lang rekke lokale bredbåndselskaper fra hele landet onsdag, ble saken kommentert blant annet av Trollfjord Bredbånd som har etablert Nordfiber, et samarbeidsselskap om mørk transportfiber mellom Trollfjord, Hammerfest Bredbånd og 3Net i Nord-Troms.

- Kraftselskapene har mye fiber og kan via et samarbeid etablere et andre landsomfattende transportnett, sa møteleder Morten Braarud.

Når stortingskomiteen snakker om et andre nett som alternativ til Telenor er det kanskje på sin plass å ta med at Broadnet mener de alt har et slikt nett. En fri tolkning av komiteen er at de mener et samarbeid mellom Broadnet og regionale transportnett.

Telekom