Norge trenger et nytt direktorat

Norge trenger et nytt direktorat

KOMMENTAR: Norge trenger et Kommunikasjonsdirektorat og våre politikere trenger et kurs. Til tross for årelang diskusjon om transport forstår de ikke konsekvensene av sine valg.

Samfunnet er avhengig av logistikk. Uten transport er bysamfunn en umulighet. Derfor har beslutninger om transport vidtrekkende konsekvenser. Fysisk transport forurenser. Miljø er derfor blitt mote. Ingen politiker kan unngå å diskutere konsekvensene av forurensing og tiltakene for en renere fremtid.

Avlat er høyeste mote. Vi skal kjøpe oss fri ved å bidra til reduksjon av forurensingen alle andre steder. Vi bør heller prøve å redusere der vi bor, selv om det ikke er lett.

Ett tiltak er virtuell transport, eller for å si det praktisk, bli hjemme istedenfor å reise til kontoret. Bare en hjemmedag i uken vil kunne bidra mye til reduksjonen.

Kjernetid fra ti til to

Dyrere rushtidsavgift irriterer, men setter samtidig spørsmålstegn ved om alle må komme samtidig på jobben. Konsekvensen må være en arbeidstid fra seks til seks med en kjernetid fra ti til to. Kun fire timer til møter inklusive lunsj?

Eller er det en annen mulighet? Det er rimeligere med kollektiv transport enn individuell transport, med mindre bena er drivkraft.

Det er rimeligere å flytte bits enn å flytte atomer. Resultatet er at arbeidet bør flytte seg, ikke saksbehandleren.

Det krever annen transport. Vi trenger høyhastighets nett, ikke dagens puslete bredbånd, men typisk kapasitet på minimum 20 Mbit per sekund. Behovet for å jobbe krever lik transport begge veier. I dag er vi vant til at hastigheten til oss er mye større enn fra oss.

Til oss, gjør at vi kan motta. Hele natten skjer nedlastingen av populære tv-serier hos ungdommen. De forstår verdien av å dele, verdien av å være i kontakt med sitt personlige nettverk, via bits, ikke ved oppmøte.

Bynett

Enkelte politikere forstår at høy hastighet gir nye muligheter. Derfor ivrer Arbeiderpartiet i Bergen for et gratis operatøruavhengig bynett med høy hastighet. Det er spennende, men det er også spennende med høyhastighets tog fra Oslo til Bergen. Det vil også bidra til miljøet. Men ingen politiker tør å sette et slikt mål, fordi de forstår at det koster.

LES OGSÅ: Bergen kan få gratis bredbånd og telefoni

Det koster også å bygge et bynett med høy hastighet hvor alle kan koble seg til, men det forstår sjelden politikerne. Bredbånd ordner nettverksaktørene. Dessverre er det ikke slik. Ingen private vil investere i bredbånd som aldri vil lønne seg. Det er vanskelig å si at de som bor lengst fra en tettbebyggelse skal betale ekstra.

Bynettet i Tromsø og Trådløse Trondheim er eksempler på at andre ser muligheter som Telenor ikke ser. For Telenor ser bare det som kan eies og siden leies til en god pris. Telenor kastet seg derfor over bakkenettet sammen NRK og TV2. Politikerne burde forstått at eierne først og fremst vil fremme sine egne interesser. Bakkenettet burde derfor ha hatt en annen forankring.

Kommunikasjonsdirektorat

Vi har et departement for samferdsel. Vi har et Vegdirektorat. Vi har et Vegvesen. Tilsvarende burde vi ha et Kommunikasjonsdirektorat hvor Post og Teletilsynet inngår. Direktoratet skulle stå som eier og utbygger av all telekommunikasjon i Norge.

Tjenesteleverandører som eksempelvis Telenor, TV2, Nordisk Mobiltelefon skulle spesifisere sine behov. Deretter skulle Kommunikasjonsdirektoratet sørge for å skaffe utbyggingskapasitet ut fra overordnede retningslinjer.

Både offentlig og privat finansiering vil være nødvendig for å realisere målene. Men de private vil sette helt andre krav til inntjening, helt andre krav til betalingsvilje hos brukerne.

Gratis vil være mulig i trådløse soner. Forutsetningen er begrenset overføring. For det er kontinuerlig kapasitetsbehov som fører til utbygging. Den vil vare.

Skal vi spare fysisk transport må vi kommunisere via lyd og bilde. Dagens mest avanserte videokonferansetilbud gjør at møter kan foregå over nettet. Et stort bilde og god lyd bidrar til å skape nærhet. Et lite bilde skaper distanse. Små mennesker virker uvirkelige.

Det forutsetter at digital-tv-ene inngår som et kontorhjelpemiddel. Minimum 32 tommer og 10 Mbit per sekund.

Telekom