FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

Ny og større konsernledelse

Telenor utvider konsernledelsen med lederne for sine 13 mobilselskaper og får nå en konsernledelse på hele 21 personer.

I tillegg har enhetene Marked og Teknologi blitt etablert for å forbedre kundeopplevelsen og sikre at nettverk og IT-systemer tilfredsstiller fremtidens krav. Telenor oppretter også en egen enhet for å følge opp ulike initiativ innenfor digitalområdet.

– Telenor leverer internett til nesten 200 millioner abonnenter, og med våre internettkunder kommer nye behov. Gjennom å involvere mobilselskapenes ledere direkte i konsernets strategi og prioriteringer, styrker vi vår evne til å skape verdier, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

– Telenor skal utnytte mulighetene som oppstår når tilgang til internett er blitt et grunnleggende basisbehov i verden. Vi skal fortsette arbeidet med å tilby internettilgang til alle, men vi må også utforske nye måter for vekst, fange kundenes oppmerksomhet og tilføre verdi i folks digitale liv, fortsetter Brekke.

Ved å utnevne ni konserndirektører som ikke har bakgrunn fra Norge, speiler den nye konsernledelsen også Telenors internasjonale tilstedeværelse.

Marked – Teknolog - Samfunn

Telenor har utnevnt Ruza Sabanovic til konserndirektør med ansvar for Teknologi, Vivek Sood til konserndirektør med ansvar for Marked, Wenche Agerup til konserndirektør med ansvar for Samfunnskontakt og Jon Gravråk til konserndirektør med ansvar for digitale forretningsområder. Richard Aa og Jon Erik Haug fortsetter i sine stillinger som konserndirektører for henholdsvis Finans og HR.

Pål Wien Espen er utnevnt til konserndirektør med ansvar for oppfølging av asiatiske partnerrelasjoner, mens Morten Karlsen Sørby er utnevnt til konserndirektør med ansvar for å følge opp Telenors eierskap i VimpelCom Ltd. og for utvalgte strategiske prosjekter. Konserndirektørene med ansvar for marked, asiatiske partnerrelasjoner og digitale forretningsområder vil være basert i Asia.

Sharad Mehrotra er utnevnt til administrerende direktør i Telenor India. Mehrotra kommer fra stillingen som markedssjef i Telenor Myanmar, og har tidligere mer enn fire års erfaring som medlem av ledelsen i Telenor India fra 2008.

Den nye konsernledelsen

Sigve Brekke, Konsernsjef

Richard Aa, Finansdirektør

Wenche Agerup, Konserndirektør, Samfunnskontakt (fra 1.12.2015)

Jon Erik Haug, Konserndirektør, HR

Pål Wien Espen, Konserndirektør, Asiatiske Partnerrelasjoner (fra 1.12.2015, Ragnar Korsæth fungerer)

Jon Gravråk, Konserndirektør, Digitale forretningsområder (fra 1.12.2015)

Ruza Sabanovic, Konserndirektør, Teknologi

Vivek Sood, Konserndirektør, Marked (fra 1.11.2015)

Morten Karlsen Sørby, Konserndirektør

Jesper Hansen, Konserndirektør og leder for Telenor Danmark (Fungerende)

Berit Svendsen, Konserndirektør og leder for Telenor Norge

Patrik Hofbauer, Konserndirektør og leder for Telenor Sverige

Stein-Erik Vellan, Konserndirektør og leder for Telenor Bulgaria

Christopher Laska, Konserndirektør og leder for Telenor Ungarn

Ove Fredheim, Konserndirektør og leder for Telenor Montenegro and Serbia

Albern Murty, Konserndirektør og leder for Digi (Malaysia)

Lars-Åke Norling, Konserndirektør og leder for dtac (Thailand)

Rajeev Sethi, Konserndirektør og leder for Grameenphone (Bangladesh)

Sharad Mehrotra, Konserndirektør og leder for Telenor India (fra 1.11.2015)

Petter Furberg, Konserndirektør og leder for Telenor Myanmar

Michael Foley, Konserndirektør og leder for Telenor Pakistan

Kjell Morten Johnsen, Katja Nordgaard, Henrik Clausen og Martin Furuseth (fungerende) vil tre ut av Telenors konsernledelse.

Les om:

Telekom