Nytt nett - nye kontrakter

Nytt nett - nye kontrakter

Hvis Access Industries/ice.net ønsker å bygge et fullverdig 3G/4G-nett på samme teknologiske plattform som Telenor, NetCom og Tele2 vil konsekvensen være at nye leverandørkontrakter i milliardklassen vil bli inngått.

Ice.net har i dag kun et nett basert på 450 MHz frekvensen. Hvis man skal kunne utnytte de nye frekvensene på 800, 900 og 1800 MHz-frekvensene vil det høyst sannsynlig skje på den 3G og 4G-standard som er mest utbredt.

- Det sier seg selv at skal man gjøre noe annet enn det vi gjør i dag så må det gjøres grep i nettet, sier administrerende direktør Eivind Helgaker i ice.net.

- Dette betyr vel nye leverandørkontrakter?

- Det er åpenbart at vi må gjøre investeringer for å kunne levere nye tjenester, svarer Helgaker som fastholder at det er først over nyttår offentligheten får kjennskap til de konkrete planene til Access Industries i Norge.

Han vil ikke bekrefte at disse vil være i milliardklassen, men det blir konsekvensen dersom de skal bygge et landsdekkende nett og/eller et nett som er konkurransedyktig med Telenor eller NetCom. Tele2 har alt brukt 2 milliarder på nettutbygging i Norge.

3G eller rett på 4G?

3G-nettene i Norge er basert på High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) og 4G på Long Time Evolution (LTE) som er utviklet på toppen av HSPA. 4G LTE i dag er kun et nett for dataoverføring. Telenor og NetCom bruker en fallback-teknologi som kopler over på 3G-nettet når tale er i bruk. Dette i påvente av Volte som er en standard for overføring av IP-basert tale i et LTE-basert 4G-nett.

Derfor har Access Industries/ ice.net en mulighet til å bygge kun 4G og gå rett på Volte for å integrere tale. Men Volte er ikke kommersielt klart ennå. Derfor er det så langt et åpent spørsmål om Access Industries/ ice.net vil gå omveien om 3G for tale eller gå rett på kun 4G. Et samarbeid med Tele2 betinger sannsynligvis også 3G på tale noe deres 1,2 million kunder har i dag. Og her har jo Tele2 bygd atskillig 3G-dekning på den 900-frekvensen de neste år mister.

Ericsson i god posisjon

Ericsson er i den heldige posisjon i Norge at de er leverandør til Tele2 på standard HSDPA-teknologi og til ICE.net på CDMA2000-teknologi. Så selv om de nå måtte miste store leveranser til Tele2, er de i en sterk posisjon overfor ICE. Det synes imidlertid åpenbart at her vil det bli ny anbudsrunde dersom ikke Access Industries/ ice.net og Tele2 ikke inngår et omfattende samarbeid. Utfordreren i dette markedet i dag er kinesiske Huawei som har hovedkontraktene med både Telenor og NetCom.

Det Access Industries har signalisert så langt er at stråselskapet Telco Data vil bli samordnet med ICE. Men om det blir ett eller to selskaper er ikke avklart.

Som kjent bygger og driver ICE i dag et nett basert på CDMA2000-teknologi som ikke er utbredt i vår del av verden, men som egner seg best på 400 MHz-båndet. Når det nå skal bygges på høyere frekvenser er det naturlig å gå mainstream – hvilket kan bety at ICE sitt nett i dag også kan bli oppgradert til LTE.

Eivind Helgaker sier det finnes flere veier fram for å integrere ICE sine 100 000 CDMA-kunder i morgendagens nett i Norge. Det som taler mest mot CDMA er at terminaltilbudet er mye mer begrenset enn for HSDPA-LTE-baserte nett.

Utgangspunktet for ICE i Norge er at de om de vil kan konvertere dagens 450-kunder på 800 MHz uten kapasitetsproblemer samtidig som de har 900- og 1800 Mhz-frekvensene til å bygge den kapasiteten i byene som har vært flaskehalsen til nå.

Les om:

Telekom