Offshoring gir sårbare mobilnett

Offshoring gir sårbare mobilnett

En tredel av mobiltrafikken avhengig av tekniske driftsfunksjoner i utlandet.

I en fersk rapport fra Post- og Teletilsynet (PT) får ekomsikkerheten i Norge beståttkarakter for 2010. Men nye eksterne trusler gir utfordringer som må løses. Det er strømlevering, vulkanaske og infrastruktur plassert utenfor landet som potensielt kan gi problemer, sier PT i rapporten.

Leveringsproblemer i deler av landet med fare for strømrasjonering og sonevis utkopling av strømnettet i vinter truer mobilnettverkene. Reservestrømkapasitetene ved mobilmastene er i dag ikke dimensjonert for hyppige eller langvarige strømutfall.

- Mobiltrafikk utgjør over 60 prosent av den totale taletrafikken og ved langvarig strømbrudd vil man ha problemer med å drive mobilbasestasjonene, forklarer Aslaug Hagestad Nag, avdelingsdirektør for Internett og sikkerhet i PT.

Tenk alternativ til mobil

Teleselskapene har fått statlige tilskudd til å skaffe mobile strømaggregater og annet mobilt beredskapsutstyr. Hagestad Nag mener at hver enkelt mobilbruker også bør forberede seg på situasjoner der mobilnettet er ute av drift.

Avhengigheten av levering av kompetanse og reserveutstyr fra utlandet ble satt på spissen av vulkanaskeskyene fra Island i fjor vår. Reparasjon av eventuelle feil i telenettet kan ta mye lenger tid enn vanlig når det ikke lenger er mulig å fly.

En tidkrevende side er at installasjonene er plassert på steder der ingen vil bu og bare Hilux kan komme fram når helikoptere ikke kan ta av. En annen tidkrevende faktor følger når reservedeler, reserveutstyr og spesialkompetanse ikke kan flys inn ved behov.

Lavere kost gir lavere sikkerhet

Konsekvensene ved slike feil er omfattende. PT anslår at en tredjedel av mobiltrafikken og en tiendedel av fasttelefonitrafikken i Norge er avhengig av tekniske og driftsmessige funksjoner i utlandet.

Les mer: Flykaos gir videovekst

- Slik utsetting av tjenester til utlandet er gjerne økonomisk gunstig og kan gjøre tjenestene rimeligere for forbrukerne, men vi kommer til å følge utviklingen nøye for å sikre oss at sikkerheten er ivaretatt, sier Hagestad Nag.

Telepriser er temaet i en annen rapport fra PT denne uka. Den er også en svanesang for PT-direktør Willy Jensen. Han går av som PT-direktør 1.august. Han poengterer i en pressemelding at han gjennom ti år som PT-sjef har sett at mobiltelefoni og bredbånd er blitt helt vanlig og at prisene på begge deler stort sett har stupt.

Les om:

Telekom