FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

Øker på fast bredbånd – taper mobil

For første gang på lang tid hadde Telenor netto kundevekst av noe betydning på bredbånd i Norge.

Telenor fikk netto 7000 flere Internett-abonnenter i andre kvartal mot 4000 færre i samme kvartal i fjor. Skapryddingen mobilt fortsetter med 24 000 abonnenter i nedgang i andre kvartal.

Ensom vekst

I en fersk resultatrapport for andre kvartal oppgir Telenor de fikk 16 000 nye høyhastighetsabonnenter.  Det betyr i deres terminologi en kombinasjon av fiber, VDSL og kabel med hastigheter over 30 megabit per sekund. 

I det store bildet er dette et av de få veksttallene vi finner i Telenors resultater for Norge i kvartalet. Antall mobilabonnenter fortsetter å falle. Dette er dels på grunn av opprydding av dataregistreringer – 24 000 dette kvartalet. Antall TV-abonnement faller også. Også månedsinntekten falt med 5 prosent siden årsskiftet. Den er nå på 315 kroner.

Dette har selvsagt gitt seg utslag i regnskapene med 116 millioner lavere omsetning i Telenor i Norge sammenlignet med samme kvartal for et år siden. Også EBITDA-marginen var rekordlav – «bare» 40,6 prosent, 0,6 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Telenor fastholder investeringer i Norge på vel 4 milliarder kroner i år.

Framgang i Sverige

Resultatene i Sverige må betegnes som bedre i dette kvartalet enn de norske. Framfor alt fordi Telenor i Sverige greide vekst i antall kunder både mobilt og i fastnettet. Telenor fikk 4000 nye mobilkunder i Sverige og som i Norge 7000 nye bredbåndskunder. Høyhastighetsveksten i Sverige var på 13 000. Dette avspeiler seg også i resultattallene med 85 millioner i omsetningsvekst og 4 prosent bedre EBITDA-margin.

Konsernsjef Sigve Brekke oppgir for Norge kostander med fri dataroaming i EU og mindre terminalsalg som årsaker til resultatforverringen her.

Uavklart i India

For øvrig styrker det nok ikke Telenors aksjekurs at Telenor fortsatt har en uavklart situasjon i India.

Selskapet melder at de ikke vil delta i den pågående frekvensauksjonen da prisene er for høye. Det betyr at selskapet vil selge seg ut, men ennå ikke har funnet noen akseptabel kjøper eller fusjonspartner.

211 millioner mobilkunder

Driftsinntektene i konsernet i andre kvartal var 32,5 milliarder kroner. Organisk vekst i mobile trafikk- og abonnementsinntekter var 4% mens total omsetning var påvirket av lavere salg av mobiltelefoner.

EBITDA var 11,5 milliarder kroner, og EBITDA-marginen økte med mer enn ett prosentpoeng til 35,5%. EBITDA minus driftsmessige investeringer (ekskl. lisenser) var 6,3 milliarder kroner. Antall mobilkunder økte med 3,4 millioner i kvartalet, og Telenor har nå totalt 211 millioner mobilkunder.

Telenor guider nå en organisk inntektsvekst for 2016 på rundt 1-2 prosent, og en EBITDA -margin på om lag 35 prosent. Tidligere ventet selskapet organisk inntekstvekst på to til fire prosent og en EBITD-margin på 33-34 prosent.