Økt politisk press om kobberkrøllen

KOBBERPRESS: Samferdselsministeren må svare på spørsmål om kobbermodernisering. Foto: Stortinget/Terje Heiestad

Økt politisk press om kobberkrøllen

Det knytter seg en viss spenning til hva samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil svare stortingsrepresentant Hans F. Grøvan (KrF) på hans spørsmål om kobberkrøllen.

Tidligere har statsråden kun kommet med en vennlig henstilling til partene i Bredbåndsforum om å bli enige. Telenor har lenge arbeidet for at denne saken skulle få en politisk løsning nettopp fordi deler av kobbernettet som er oppgradert til høyhastighet ikke vil komme kundene til nytte dersom striden ikke løses.

På den andre siden vil ikke leietakerne med Nextgentel, Broadnet og Eidsiva i spissen akseptere de vilkårene for wholesale-salg som Telenor da krever.

Langs natts ferd

I snart ett år har partene møttes i Bredbåndsforum, men fortsatt står de langt fra hverandre ifølge Telenors Arne Quist Christens til oss mandag. Nkom etablerte Bredbåndsforum etter initiativ fra statssekretær Reynir Johannesson.

Det er også slik at Samferdselsdepartementet kan endre den tre år lange varslingsfristen for slike dramatiske endringer i kobbernettet som Nkom har pålagt Telenor. Men det skal mye til korte den ned når EUs regelverk faktisk åpner for fem år. Telenors anke ligger på ministerens bord.

Det er også slik at regjeringens mål om 100 Mbps til 90 prosent av husstandene innen 1. januar 2020 har liten sjanse til å bli nådd om ikke kobber-ressursene tas i bruk i tillegg til fiberutbyggingen.

Vil ministeren fortsatt nøye seg med milde henstillinger om enighet eller vil han legge sterkere press på partene i Bredbåndsforum eller endre Nkoms beslutning. Det får vi svar på i neste uke.

– Det er et gammeldags, håpløst regelverk som myndighetene her gjennomfører. Her sier de altså at selv om vi er klare til å legge linjer med flere titalls megabit ut til våre kunder, et produkt som kunden virkelig etterspør, så får vi ikke lov å gjøre det. De begrunner dette med at det skal være en tre års varslingsfrist for endringer i nettet, har Norges-lederen i telenor Berit Svendsen sagt til TV2.

Konkret sak i Agder

Stortingsrepresentant Hans F. Grøvan (KrF). Foto: Stortinget/Terje Heiestad
Stortingsrepresentant Hans F. Grøvan (KrF).

Etter at Velforeningene på Hidra i Agder tok opp saken reagerer nå også stortingsrepresentant Hans F. Grøvan (KrF)

Han vil i Spørretimen i Stortinget 26. oktober stille følgende spørsmål til samferdselsministeren.

– TV2 har regnet ut at 250.000 brukere kunne hatt et internett tilbud med en langt høyere kapasitet enn hva som er tilfellet i dag om man kunne tatt i bruk de nodene som allerede er bygd. Hidra utenfor Flekkefjord, og Askøy er to eksempler på steder der befolkningen blir nødt til å vente i inntil tre år på grunn av det regulatoriske regime som krever tre års varslingstid. Hva vil statsråden foreta seg for å bidra til at utbygd breibåndskapasitet kan tas i bruk raskest mulig til befolkningens beste?

Telekom