Ønsker internett i flere hjem

Ønsker internett i flere hjem

En rapport fra Post- og teletilsynet viser at 72 prosent av norske husstander har tatt i bruk fast bredbånd. Det bekymrer direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

- Internett til alle hjem er virkelig et viktig mål for å inkludere alle i moderne samfunnsutvikling, sier Willy Jensen.

Ønsker høyere tall

Jensen forteller at dekningen er betydelig høyere hvis man inkluderer mobilt bredbånd, men han tror det er det grunn til å anta at mobilt bredbånd er en tilleggstjeneste for mange som allerede har fast bredbånd.

- Jeg hadde gjerne sett at tallet for husstander som har tatt i bruk internettilknytning hadde vært høyere, sier Jensen på Post- teletilsynet sine hjemmesider.

Ekommarkedene øker

Rapporten viser en liten økning i de norske ekommarkedene på to prosent fra 2009 til 2010. I bredbåndsmarkedet får stadig flere tilgang via kabel og fiber, mens antallet som ser tv via digitalt bakkenett vokser litt.

Jensen er derimot glad for at rapporten viser positiv utvikling i forhold til omsetningen i ekommarkedene.

- Det er tilfredsstillende at selskapene tjener penger i en tid som i hvert fall internasjonalt har vært sterkt preget av finansiell uro. Introduksjon av nye produkter og nye plattformer for internettsurfing i 2010 synes å være godt mottatt hos kundene. Norsk ekombransje er solid, mener han.

Mer mobile

Spesielt mobilmarkedet gjorde det bra og viser at vi er blitt mer mobile.

Ved utgangen av 2010 var det cirka 5,65 millioner mobilabonnementer i Norge. Det er en økning på 5,4 prosent i forhold til samme tid i 2009 da det var 5,35 mobilabonnementer.

Rapporten viser også at vi snakker mer i telefonen og sender mer mms, men det er en nedgang i antall sms vi sender på 1,6 prosent. Jensen tror det er tilgang til andre plattformer som er hovedårsaken til nedgangen.

- Jeg har ingen tro på at folk faktisk sender færre meldinger. De bare ytrer seg i andre kanaler, som sosiale medier og e-post på mobilen, avslutter han.