Ønsker kommentarer på omstridt forslag

Ønsker kommentarer på omstridt forslag

Det amerikanske medietilsynet slipper forslag om nettnøytralitet til offentlig gjennomsyn.

Federal Communications Commission (FCC), det amerikanske medietilsynet, har vedtatt å legge ut et mye omdiskutert forslag om å gjeninnsette regler for nettnøytralitet.

Forslaget, en såkalt «Notice of Proposed Rulemaking» (NPRM), tar blant annet opp spørsmålet om bredbåndsleverandører skal stå fritt til å innføre trafikkstyring på nett eller om bredbånd skal reguleres på samme måte som telekom-bransjen, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Du kan lese forslaget her (PDF) og pressemeldingen fra FCC her (PDF).

Nei til prioritert trafikk

I forslaget som er åpnet opp for offentlig kommentar i fire måneder, spør FCC om de bør innføre regler som vil hindre bredbåndsleverandører i å ta seg betalt av innholdsleverandører for å prioritere trafikk til deres tjenester.

Styreformannen i FCC, Tom Wheelers, har nemlig foreslått å forby bredbåndsleverandører for å selektivt blokkere eller hindre trafikk, men det åpner også for å la leverandørene administrere trafikken på en såkalt «kommersielt fornuftig» måte.

Til tross for kritikk fra blant andre FCC-kolleger, fortsetter Wheeler å forsvare forslaget. Han sier riktignok at det er mange av de mulige løsningene som vurderes av bredbåndstilbyderne FCC vil klassifisere som urimelige. Blant annet å senke hastigheten på én type trafikk til fordel for andre.

- En forbruker som kjøper spesifisert kapasitet fra en nettleverandør kjøper åpen kapasitet, ikke kapasitet som leverandøren kan prioritere for egne formål, mener Wheeler.

Bekymret av fordelsavtaler

Bekymringen er at det samtidig åpner for andre kommersielle muligheter for bredbåndstilbydere, der de kan inngå avtaler med innholdsleverandører om «egne linjer» for å øke levering av innhold til nettleverandørens kunder. Reglene er for brede, mener de.

Et eksempel er en omtalt avtale mellom bredbåndsleverandøren Comcast og innholdsleverandøren Netflix der sistnevnte får en egen linje inn i Comcasts nett. Dette øker ytelsen på Netfli-tjenester til Comcast sine kunder.

Motstanden mot forslaget er kraftig, men også bred. De viktigste argumentene dreier seg tilsynelatende om at reglene enten ikke er detaljerte nok eller at de ikke er nødvendige i det hele tatt. Alt etter som hvilken side av saken man er på.

Wheeler selv sier at han ikke liker tanken på et internett som kan deles inn mellom de som har og de som ikke har, og at han skal gjøre det han kan for å forhindre at det skjer.

- Vi skal gjøre alt vi kan for å stoppe det. Tanken om en portvakt som velger vinnere og tapere på internett er helt uakseptabel, sier Wheeler ifølge Computerworld USA.

Med den offentlige diskusjonen av forslaget ønsker han, med andre ord, å hindre at bredbåndsleverandørene kan ta seg betalt for å prioritere trafikk, og også forby dem å innføre sluser for å prioritere nettrafikk.

Komplisert tema

Nettnøytralitets-diskusjonen er svært komplisert, også for mange teknologer delvis på grunn av FCC-forslaget i seg selv. Debatten er dessuten gjerne preget av synsing og meninger, og lobby- og PR-virksomheten på begge sider, både innholds- og bredbåndsleverandører, er svært godt finansiert og svært aktiv.

Nettstedet The Register har en svært god gjennomgang du kan lese her. En video helt til slutt i denne artikkelen forsøker også å forklare hvorfor mange mener at kampen om nettnøytralitet er en av de viktigste i vår tid..

Se video: Internet Citizens: Defend Net Neutrality

Telekom