KONKURRENTENE: - Vel nok er Telenor vår fremste konkurrent i Norge. Men på konsernnivå heter utfordrerne Facebook, Google, Apple og Amazon, sa Abraham Foss og pekte på undersøkelser som viser at hos kundene er disse mye høyere verdsatt enn teleopera

KONKURRENTENE: - Vel nok er Telenor vår fremste konkurrent i Norge. Men på konsernnivå heter utfordrerne Facebook, Google, Apple og Amazon, sa Abraham Foss og pekte på undersøkelser som viser at hos kundene er disse mye høyere verdsatt enn teleoperatørene. (Foto. Arne Joramo)

Paradigmeskifte for Telia og Telenor

Telenor og Telia er enige om to forhold: Den sterkeste konkurransen kommer fra de internasjonale gigantene. Svaret for en klassisk teleoperatør er å bli en bred digital tjenestetilbyder som bygger vekst via industrielt partnerskap og egne tjenester.

Det kom fram i innleggene konsernsjef Sigve Brekke i Telenor og Norges-sjef Abraham Foss i Telia holdt om morgendagens teleoperatør på Nkom Agenda i Lillesand onsdag.

Rask og stor

- Den som skal overleve og vokse i morgensdagens marked må innse at vi opplever et paradigmeskrifte og at vi må forandre oss grunnleggende. For å vinne i dette spillet må vi også være raske nok. Og vi må en betydelig størrelse internasjonalt og agere globalt, sa Sigve Brekke.

- Telenor har størrelsen. Vi har 210 millioner egne kunder og kundeforhold til ytterligere 100 millioner via samarbeidet med Schibsted om «classified ads» internasjonalt. Plutselig over natta er Airbnb blitt verdens største hotell og Uber verdens største drosjeselskap. I dag bruker ungdom i Myanmar mobilen på samme måte som ungdom i Norge. I Norge har dette skjedd over 15 år. I Mynamar over 15 måneder. Endringene framover vil skje mye raskere enn det vi har vært vant med, sa Brekke.

En av utfordringene både Brekke og Foss poengterte er å ta tilbake kundekontakten og styrke den i en framtid der operatørenes SIM-kort vil forsvinne.

- Vi arbeider for at det skal komme en felles ID-løsning for all mobilbruk. Facebook knytter til seg kunder via deres egen ID. Det styrker deres nærhet til kundene, sa Brekke.

Han pekte på partnerskap som rubrikk-samarbeidet med Schibsted og applikasjons-samarbeidet Telenor Connexion har med Volvo som eksempler på hvor Telenor bør gå.

AI og Big Data

- Vi må være i verdensklasse på to områder: AI (kunstig intelligens) og Big Data. Vi må kjenne kundenes brukermønster bedre enn noen andre. Det er litt av bakgrunnen for at våre 200 Telenor-ansatte i Trondheim nå innleder et tett samarbeid med Sintef og NTNU på disse områdene. Vi vil bygge opp et senter i verdensklasse på AI og Big Data, sa Brekke.

Telia en digital tilrettelegger

Abraham Foss i Telia tegnet akkurat det samme utfordrerbildet som Brekke i Telenor.

- Og de beveger seg inn på våre områder. I New York bygger Google en tettmasket wifi-nett med 7.500 noder og 1GB hastighet. Derfor må vi endre oss og vi må endre oss raskt og bli en digital tilrettelegger på bred front for våre kunder og vi må utvikle vertikale i vertikale nisjer slik Telia nå gjør med bilselskaper og transportbransjen, sa Foss.

Han mener likevel at telebransjen i dag har et godt utgangspunkt for å kunne utvikle seg i retning bred digital tilrettelegger.

I parentes bemerket: Det er slett ikke alle teleoperatører med internasjonal footprint som tenker som Telenor og Telia. Noen mener det beste er å holde skarp fokus på transport av data – det vil si forbli fokusert å sine kabler og sine basestasjoner.

Telekom