Politiet velger Ergogroup

Politiet velger Ergogroup

Ergogroup har inngått en to-årsavtale om å levere bredbånd til Politiet og Kriminalomsorgen.

Politiet og Kriminalomsorgen har valgt ErgoGroup som ny leverandør av bredbåndstjenester. Avtalene er toårige med opsjon på ytterligere to år og har en samlet verdi på ca 50 millioner kroner.

Avtalene omfatter et nytt og fremtidsrettet bredbåndsnett til henholdsvis politi- og lensmannsetaten i Norge og Kriminalomsorgen. Det er Politiets data- og materielltjeneste som har fremforhandlet avtalene med ErgoGroup på vegne av de to etatene. Leveransene omfatter et høyhastighetsnett som håndterer både tale, data og video med høye krav til oppetid.

- Det er særdeles meningsfylt å bidra til at samfunnskritiske funksjoner som politi og kriminalomsorg kan jobbe sikkert, smidig og effektivt. Med denne løsningen får begge etater et moderne nettverk slik at de kan gjøre sin viktige jobb for befolkningen med så få hinder som mulig, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

LES OGSÅ:

Redimi gir Politiet plass

Telekom