Private overtar mobilt internett

Private overtar mobilt internett

Bedrifter surfer minst, men betaler mest og blir tatt igjen av privatkundene.

Post og teletilsynet (PT) har gått det mobile bredbåndet etter i sømmene. Det vil si abonnement for å bruke pc-en til trådløst internett, ikke surfing via vanlige mobilabonnoment.

Rapporten viser først og fremst at antall kunder som bruker trådløst bredbånd nå har passert 381.000, og bransjen begynner med andre ord å virkelig bre om seg.

Da trådløs nettsurfing begynte så smått for tre år siden, var det bedriftene som regjerte. De hadde suverent flest abonnement, og slik holdt seg til 2008.

Surfer minst, betaler mest

Dette året begynte de privates inntog for alvor. Og i første halvår av 2009, står private kunder for 56 prosent av abonnementene.

De private står også for den klart største delen av nettsurfingen, hele 80 prosent.

Men samtidig som de private regjerer, står fortsatt bedrifter for den største omsetningen i det trådløse markedet. 53 prosent av omsetningen kommer fra bedriftskunder.

Dyrere for bedrifter

En gjennomsnittlig privatkunde laster ned 1,9 gigabyte i måneden, mens en bedriftskunde bare bruker 0,6 gigabyte.

Tilsammen 2,6 millioner gigabyte ble lastet ned med mobilt bredbånd i første halvår i år.

Med en omsetning på 339 millioner kroner, blir prisen per megabyte bare åtte øre for privatkunder, men 35 øre for bedriftskunder.

Få aktører

Siden det mobile bredbåndets begynnelse har det også dukket opp flere aktører. Men:

- Markedet preges av relativt få aktører, melder PT.

Fire prosent får mobilt bredbånd av mindre leverandører. De store kjempene står altså fortsatt sterkt. Telenor har sikret seg 61 prosent, Netcom 26 prosent og Ice 8 prosent.

Ice er den eneste som har fått færre kunder på mobilt internett den siste tiden.

Les om:

Telekom