Berit Svendsen, Telenor Norge. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

OMSTILLER: - Det er tøft, men helt nødvendig, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge om den nye runden med kutt. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

Protesterer mot nye Telenor-kutt

- Siden det ikke vises til bortfall av arbeidsoppgaver, eksisterer det heller ikke overtallighet i divisjonene, sier tillitsvalgt.

Den siste store kuttet ble tatt i 2014 da 650 jobber forsvant i Telenor Norge. Rundt årtusenskiftet var det 13.000 Telenor-ansatte i Norge. Nå er det under 3.900 igjen.

Konsernet opplyser at årsaken til kuttrunden er at Telenor øvrig står midt i et pågående teknologiskifte som "endrer måten vi må jobbe på".

– Det er tøft, men helt nødvendige å endre organisering for at Telenor skal fortsette å lede an i det digitale skiftet. Konkurransen i våre markeder er hardere enn noen gang, og for at vi skal bevare vår konkurransekraft i fremtiden er slike endringer helt avgjørende, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Digitalt skifte

Telenor er midt i transformasjonen fra å være en tradisjonell telekomaktør til å bli en digital tjenesteleverandør.

– Vi tilpasser oss markeder som utvikler seg ekstremt raskt og hele Telenor-konsernet er derfor i endring. Samtidig jobber vi med å få på plass ny kompetanse i selskapet for å møte den raske teknologiske utviklingen, sier Svendsen.

Endringene innebærer å samle funksjoner innenfor drift og it på tvers av divisjoner, samt å samle supportfunksjoner og utvikling for å skape nye fagmiljøer.

Konkurransen i våre markeder er hardere enn noen gang.

I TV- og bredbåndsdivisjonen vil endringene dreie seg om en sammenslåing av funksjoner innen salg og kundebetjening, samtidig som vi avslutter en del oppgaver knyttet til utgående produkter og tjenester.

Sluttavtaler og omstillingsbistand

Den nye organisasjonen trer i kraft 1.april, og alle som blir overtallige får tilbud om sluttavtaler og omstillingsbistand.

– Det er tungt å gjøre endringer som medfører at gode kollegaer mister jobben. Vår viktigste prioritet i tiden fremover er å sikre en ryddig prosess med god informasjon til våre ansatte som blir berørt, sier Svendsen.

Fagforeningen protesterer

Fungerende tillitsvalgt i EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Ronald Steen, forteller at forbundet er uenige med bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanningen.

– Vi har i drøftingene hevdet at siden det ikke vises til bortfall av arbeidsoppgaver, eksisterer det heller ikke overtallighet i divisjonene. EL og IT Forbundet har advart sterkt mot risikoen det medfører at bedriften henter ut gevinster på effekter av tiltak før de inntreffer. Vi hevder at nedbemanningen vil medføre et uholdbart høyt arbeidspress for de gjenværende ansatte i de berørte divisjonene, sier han i en uttalelse.

Telekom