Prøver ut trådløs bysone

Prøver ut trådløs bysone

På Grünerløkka i Oslo har det de siste månedene pågått et trådløs-eksperiment utenom det vanlige.

Telenor har de siste månedene bygd opp en trådløssone med abonnenters rutere i kjernen av Grünerløkka. Alle som er med på forsøket gjør sin trådløsruter tilgjengelig for andre som er med.

Ved hjelp av skreddersydde rutere som er sikret for formålet, får brukerne dermed gratis trådløstilgang i hele området, og kan for eksempel logge seg på fra bydelens kafeer og parker.

Teknisk sett har ruterne en privat sone og en ”offentlig” del for aksess utenfra.

Som Fon

Ideen er kjent fra nettverket Fon, som lanserte sin versjon av innbyggerstyrte nett i fjor. Men ifølge Telenor-direktør Oddvar Hesjedal har ideen vært på agendaen siden lenge før Fon kom på banen.

- Fordelen med at vi gjør det er selvsagt at vi sørger for et godt sikret nett. Jeg vil hevde at dette er langt sikrere enn de fleste trådløsnettverk der folk er overlatt helt til seg selv. Dessuten er nok Fon ulovlig i forhold til de aller fleste regler på området, sier Hesjedal.

Forsøket på Grünerløkka dekker nå ni prosent av befolkningen i det definerte området.

- Det fantastiske er at dette er ”last meter”-aksess, ikke ”last mile”, når fortetningen er så fullkommen som i denne bydelen, der vi fant 3250 operative nett.

2000 brukere

Telenors pilot har så langt 2000 brukere, og omfatter 800 åpne nett. Hesjedal forteller at brukerne logger på pilotnettet 5000 til 6000 ganger hver dag. Han ser for seg forretningsmodellen spredt også til andre anvendelser.

- Dette gjør det mulig for eksempel å tilby bredbånd i land som hvor det mangler skikkelig infrastruktur for dette. Man kan eksempelvis bygge opp ”mesh” med Wimax-teknologi.

I Storbritannia har denne måten å dele soner på blitt en standardfunksjon i bredbåndsabonnementene fra British Telecom, forteller Hesjedal. Men det er ingen planer foreløpig om å bygge ut piloten til et kommersielt tilbud.

- Vi får se. Det er uvisst hva som vil skje, er alt Telenorsjefen vil si om de videre planene.

Les om:

Telekom