Raser mot Tele2s fusjonsssamtaler

Raser mot Tele2s fusjonsssamtaler

Network Norway forstår ikke partnerens fusjonsflørt med Teliasonera.

Forrige uke gikk det rykter om at Teliasonera er i samtaler med Tele2 for å kjøpe den norske virksomheten til selskapet.

Tele2s informasjonssjef Pernilla Oldmark har overfor Inside Telecom uttalt: "Vi må kjøpe eller selge. Dagens situasjon er ikke bærekraftig."

Administrerende direktør i Tele2s samarbeidspartner Network Norway, Arild E. Hustad, reagerer kraftig.

- Vi kommer til å be om en full skriftlig redegjørelse fra Tele2 om hva som har foregått og hva som er realiteten i saken, sier han til DN.

- Én naturlig kjøper

Network Norway og Tele2 eier halvparten hver av selskapet Mobile Norway. Selskapet er i ferd med å bygge et tredje landsdekkende mobilnett, som skal konkurrere med Netcom og Telenor. Så langt er det investert i overkant av én milliard kroner, som utgjør halvparten av den totale kostnaden. Hustad mener selskapene har forpliktelser overfor hverandre.

- Vi har en ganske omfattende aksjonæravtale i mobilnettselskapet. Kanskje jeg er naiv, men jeg forventer mer av en partner, sier han til DN.

Teliasonera eier fra før landets nest største mobilselskap Netcom, og Hustad mener et eventuelt salg vil torpedere utbyggingen av et tredje mobilnett.

Tele2 har fra før en leieavtale med Netcom om bruk av deres nett, men intensjonen har vært å over til Mobile Norway-nettet i løpet av 2011.

Hustad mener det er én naturlig oppkjøper av Tele2 Norge om det skulle være til salgs, nemlig Network Norway.

Terminering

Til DN har Norgessjef i Tele2, Haakon Dyrnes, har tidligere uttalt overfor DN:

- Jeg kan avkrefte at vi er i salgssamtaler med Teliasonera, eller noen andre. Det Sverige sier er vel at hvis prisen er riktig er vi til salgs, noe de fleste selskaper vil si.

Dyrnes mener det hele egentlig handler om termineringspriser, som Post- og teletilsynet har ytret ønske om å redusere. Termineringsprisen er kostnaden for en operatør å ringe til et konkurrerende mobilnett, der de små operatørene har fått ta litt mer penger enn de store for å utjevne konkurransen.

- Hvis det blir stående må vi ser over vårt businesscase. Da må vi foreta oss noe, enten å kjøpe eller selge. Det er mange gode argumenter for at markedet bør konsolideres – det er det flere som mener, men det spørs i hvilken form og når, har Dyrnes uttalt.

Termineringsprisene er til behandling hos Samferdselsdepartementet.

Telekom